Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) multiplicité d'une racine [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplicitat d'una arrel f
(ES) multiplicidad de una raíz
(EN) multiplicity of a root
(FR) multiplier [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplicar v tr
(ES) multiplicar
(EN) multiply, to
(FR) muon [Física]
sin. lepton μ
(CA) leptó μ; muó n m
(ES) leptón μ; muon
(EN) μ lepton; muon
μ-
(FR) mur accumulateur de chaleur [Energies]
sin. mur solaire passif
(CA) mur d'emmagatzematge tèrmic m; mur solar
(ES) muro acumulador
(EN) heat storage wall; passive solar wall
Element vertical, fet d'obra o construït amb dipòsits d'aigua o amb altres materials, generalment pintat de fosc, amb un tancament exterior transparent o translúcid que crea una cambra d'aire, produeix l'efecte hivernacle i redueix les pèrdues de radiació tèrmica, que té com a funció captar l'assolellament, emmagatzemar calor i transmetre-la a l'interior de l'edifici.
(FR) mur activé [Energies]
sin. mur radiant
(CA) mur activat m
(ES) muro activado
(EN) radiant wall
Element vertical constituït per un doble tancament amb una cambra d'aire per on circula aire calent procedent d'un sistema de captació solar separat, que té com a funció emmagatzemar i distribuir calor.
(FR) mur d'eau [Energies]
(CA) mur d'aigua m
(ES) pared de agua
(EN) water wall
Mur solar format per contenidors d'aigua, com ara les columnes d'aigua, que actuen com a captadors de la radiació solar i com a sistema d'emmagatzematge tèrmic.
(FR) mur de la chaleur [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. barrière thermique
(CA) barrera de la calor f
(ES) barrera térmica
(EN) thermal barrier
Conjunt de fenòmens tèrmics que apareixen en una aeronau per efecte de l'escalfament cinètic. (Font: GEC)
(FR) mur radiant [Energies]
sin. mur activé
(CA) mur activat m
(ES) muro activado
(EN) radiant wall
Element vertical constituït per un doble tancament amb una cambra d'aire per on circula aire calent procedent d'un sistema de captació solar separat, que té com a funció emmagatzemar i distribuir calor.
(FR) mur serre [Energies]
(CA) mur hivernacle m
(ES) muro invernadero
(EN) greenhouse wall
Mur solar d'obra massissa, sense obertures de termocirculació, que transmet calor a l'interior de l'edifici únicament per conducció.
(FR) mur solaire passif [Energies]
sin. mur accumulateur de chaleur
(CA) mur d'emmagatzematge tèrmic m; mur solar
(ES) muro acumulador
(EN) heat storage wall; passive solar wall
Element vertical, fet d'obra o construït amb dipòsits d'aigua o amb altres materials, generalment pintat de fosc, amb un tancament exterior transparent o translúcid que crea una cambra d'aire, produeix l'efecte hivernacle i redueix les pèrdues de radiació tèrmica, que té com a funció captar l'assolellament, emmagatzemar calor i transmetre-la a l'interior de l'edifici.
(FR) mur Trombe [Energies]
sin. mur Trombe-Michel
(CA) mur Trombe m
(ES) muro Trombe
(EN) Trombe wall; Trombe-Michel wall
Mur solar d'obra, d'un gruix entre 15 i 30 centímetres, amb obertures a la part superior i inferior, que transmet calor a l'interior de l'edifici tant per convecció, a través de les obertures, com per conducció.
(FR) mur Trombe-Michel [Energies]
sin. mur Trombe
(CA) mur Trombe m
(ES) muro Trombe
(EN) Trombe wall; Trombe-Michel wall
Mur solar d'obra, d'un gruix entre 15 i 30 centímetres, amb obertures a la part superior i inferior, que transmet calor a l'interior de l'edifici tant per convecció, a través de les obertures, com per conducció.
(FR) muscovite [Ciències de la Terra]
(CA) moscovita f
(ES) moscovita
(EN) muscovite
(FR) mycorhirze ectotrophe [Ciències de la Terra]
sin. ectomycorhize
(CA) ectomicorriza; micorriza ectòtrofa f
(ES) ectomicorriza; micorriza ectótrofa
(EN) ectomycorrhiza; ectotrophic mycorrhiza
(FR) mycorhize [Ciències de la Terra]
(CA) micorriza f
(ES) micorriza
(EN) mycorrhiza
(FR) mycorhize endotrophe [Ciències de la Terra]
sin. endomycorhize
(CA) endomicorriza; micorriza endòtrofa f
(ES) endomicorriza; micorriza endótrofa
(EN) endomycorrhiza; endotrophic mycorrhiza
(FR) myria- [Física]
(CA) miria- pfx
(ES) miria-
(EN) myria-
ma
(FR) myrio- [Física]
(CA) mirio- pfx
(ES) mirio-
(EN) myrio-