Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) marchéage [Economia i organització d'empreses]
(CA) combinació de màrqueting; les quatre P; màrqueting mix m
(ES) combinación de marketing; las cuatro P; marketing mix
(EN) marketing mix; the four Ps
(FR) marée [Física]
(CA) marea n f
(ES) marea
(EN) tide
(FR) marée atmosphérique [Ciències de la Terra]
(CA) marea atmosfèrica f; marea baromètrica
(ES) marea atmosférica
(EN) atmospheric tide
Variació de la pressió atmosfèrica causada per l'acció gravitacional de la Lluna o l'acció gravitacional i tèrmica del Sol, com a conseqüència de la qual es produeixen diàriament dos màxims i dos mínims de pressió atmosfèrica.
(FR) marée ionosphérique [Ciències de la Terra]
(CA) marea ionosfèrica f
(ES) marea ionosférica
(EN) ionospheric tide
Oscil·lació en la ionosfera causada per l'acció del camp gravitatori de la Lluna o per l'acció gravitacional i tèrmica del Sol.
(FR) marée terrestre [Física]
(CA) marea terrestre n f
(ES) marea terrestre
(EN) Earth tide
(FR) marge [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge m
(ES) margen
(EN) margin
(FR) marge brute [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge m; marge brut
(ES) margen; margen bruto
(EN) gross margin; margin
(FR) marge d'intermédiaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) comission fee; tarifa de comissió f
(ES) tarifa de comisión
(EN) commission fee
(FR) marge de confiance [Economia i organització d'empreses]
(CA) interval de confiança m
(ES) intervalo de confianza
(EN) margin of confidence
(FR) marge de contribution [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge de contribució m
(ES) margen de contribución
(EN) contribution margin; contribution profit; profit contribution
(FR) marge de sécurité [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge de seguretat m
(ES) margen de seguridad
(EN) margin of safety; safety margin
(FR) marge de tolérance [Economia i organització d'empreses]
(CA) interval de tolerància m
(ES) intervalo de tolerancia
(EN) tolerance range
(FR) marge directe [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge directe m
(ES) margen directo
(EN) direct margin
(FR) marge initiale [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge inicial m
(ES) margen inicial
(EN) initial margin; initial mark-up; original margin
(FR) marge nette [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge net m
(ES) margen neto
(EN) net margin
(FR) marge totale [Economia i organització d'empreses]
(CA) marge total m
(ES) holgura total
(EN) slack time
(FR) marginalisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) marginalisme m
(ES) marginalismo
(EN) marginalism
(FR) marin [Física]
(CA) brisa de mar; marinada n f
(ES) brisa marina
(EN) marin
Brisa diürna que bufa de mar cap a terra, causada per l'escalfament diferencial entre la terra i l'aigua.
(FR) marin [Ciències de la Terra]
(CA) marinada f
(ES) marinada
(EN) maritime air
Vent que bufa de la banda de mar.
(FR) mark allemand [Economia i organització d'empreses]
(CA) Deutsche Mark; marc alemany m
(ES) Deutsche Mark; marco alemán
(EN) deutsche mark; German mark