Llistat alfabètic

S'han trobat 659 resultats.

(CA) NAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. punt d'accés a la xarxa m
(ES) NAP [sigla]; punto de acceso a la red
(EN) NAP [sigla]; network access point
(CA) napa f [Enginyeria tèxtil]
sin. tela de batà
(ES) napa; tela de batán
(EN) lap
(FR) nappe
(DE) Vlies; Wickelung; Wickelwatte
Tela formada en la filatura del cotó, a la sortida del batà obridor, de pes i de densitat més o menys controlades, amb la qual s'alimenta el batà acabador.
(CA) nas m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) nariz
(EN) diverge nose
(CA) NAT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. traductor d'adreces de xarxa m
(ES) NAT [sigla]; traductor de direcciones de red
(EN) NAT [sigla]; network address translator
(CA) natr- pref [Ciències de la Terra]
(ES) natr-
(EN) natr-
(FR) natr-
(CA) natri- pref [Ciències de la Terra]
(ES) natri-
(EN) natri-
(FR) natri-
(CA) natural adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) natural
(EN) natural
(FR) naturel
(CA) Natural Resources Conservation Service m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. NRCS [sigla]; Soil Conservation Service
(CA) navegació f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) exploración; navegación
(EN) browsing; navigation; surfing
(CA) navegació a l'atzar f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) navegación a ciegas
(EN) blind surfing
(CA) navegació en xarxa f [Economia i organització d'empreses]
(ES) navegación en red
(EN) network navigation
(FR) navigation sur le réseau
(CA) navegació per satèl·lit [Termes de recerca UPC]
(CA) navegador m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. explorador
(ES) explorador; navegador
(EN) AT&; navigator; T [sigla]
(CA) navegador m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. explorador
(ES) explorador; navegador
(EN) browser; navigator
(CA) navegador GPS m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) navegador GPS
(EN) GPS navigator
(CA) navegar v intr [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) navegar
(EN) browse, to; navigate, to
(CA) NC [sigla] [Enginyeria industrial]
sin. control numèric m
(ES) control numérico; NC [sigla]
(EN) NC [sigla]; numerical control
(FR) CN [sigla]; commande numérique
Control automàtic d'una màquina per mitjà d'un programa establert a partir de dades numèriques codificades.
Nota: La sigla prové del terme anglès "numerical control".
(CA) NCP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. protocol de control de xarxa m
(ES) NCP [sigla]; protocolo de control de red
(EN) NCP [sigla]; network control protocol
(CA) NDA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sincronització no assistida per dades f
(ES) NDA [sigla]; sincronización no asistida por datos
(EN) NDA [sigla]; non-data-aided synchronization
(CA) ndex de progrés real [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. IPG; IPR índex de progrés genuí
(EN) Genuine Progress Indicator; GPI