Llistat alfabètic

S'han trobat 570 resultats.

(EN) n - pstate [Enginyeria química]
(CA) estat n - p m
(ES) estado n - p
(EN) n - ptransition [Enginyeria química]
(CA) transició n - p f
(ES) transición n - p
(EN) n - stransition [Enginyeria química]
(CA) transició n - s f
(ES) transición n - s
(EN) N-AMPS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) N-AMPS m
(ES) N-AMPS
(EN) n-ary [Matemàtiques i estadística]
(CA) n-ari, n-ària adj
(ES) n-ario
(EN) N-form [Economia i organització d'empreses]
(CA) N-form; organització de tipus N f
(ES) N-form; organización tipo N
(FR) organisation type N
(EN) n-manifold [Matemàtiques i estadística]
(CA) varietat topològica f; varietat topològica de dimensió n
(ES) variedad topológica
(FR) variété topologique n dimensionnelle
(EN) n-tuple [Matemàtiques i estadística]
(CA) multiplet; n-tuple m
(ES) n-tuplo
(FR) n-uple
(EN) n-type semiconductor [Energies]
(CA) semiconductor n m
(ES) semiconductor tipo n
(FR) semiconductuer de type n
Semiconductor extrínsec obtingut per la introducció d'impureses amb més electrons de valència que el semiconductor intrínsec de base i on els portadors majoritaris són els electrons.
(EN) nabla [Matemàtiques i estadística]
sin. del
(CA) nabla m
(ES) nabla
(FR) nabla
(EN) NACR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. network announcement request
(CA) NACR [sigla]; sol·licitud de participació a la xarxa f
(ES) NACR [sigla]; petición de participación en la red
(EN) nacreous cloud [Ciències de la Terra]
sin. mother-of-pearl cloud
(CA) núvol nacrat m
(ES) nube nacarada
(FR) nuage nacré
Núvol amb tonalitats nacrades.
(EN) nadir [Energies]
(CA) nadir m
(ES) nadir
(FR) nadir
Punt de l'esfera celest oposat diametralment al zenit.
(EN) nadur- [Ciències de la Terra]
(CA) nadur- pref
(ES) nadur-
(FR) nadur-
(EN) NaF test [Ciències de la Terra]
(CA) assaig del NaF m
(ES) ensayo NaF
(FR) test NaF
(EN) nailed soil [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sòl clavat m
(ES) suelo claveteado
(EN) nailing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) clavament m
(ES) clavado
(EN) NAIRU [Economia i organització d'empreses]
sin. natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(ES) tasa de paro no aceleradora de la inflación; tasa natural de desocupación; tasa natural de paro
(FR) taux naturel de chômage
(EN) naked writing [Economia i organització d'empreses]
sin. short selling; uncovered sale
(CA) naked writing; venda sense cobertura f
(ES) naked writing; venta sin cobertura
(FR) vente sans couverture
(EN) NAND function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) producte lògic negat m
(ES) producto lógico negado