Llistat alfabètic

S'han trobat 695 resultats.

(EN) natural frequency of vibration [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) freqüència pròpia de vibració f
(ES) frecuencia propia de vibración
(EN) natural ground [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) terreny natural m
(ES) terreno natural
(EN) natural harbour [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) port natural m
(ES) puerto natural
(EN) natural heritage [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) patrimoni natural
(EN) natural lifetime [Enginyeria química]
sin. radiative lifetime
(CA) temps de vida natural; temps de vida radiant m
(ES) tiempo de vida natural; tiempo de vida radiante
Nota: La IUPAC no recomana l'ús del terme temps de vida natural.
(EN) natural lighting [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) il·luminació natural
(ES) iluminación natural
(EN) natural logarithm [Matemàtiques i estadística]
sin. Neperian logarithm
(CA) logaritme natural; logaritme neperià
(ES) logaritmo natural; logaritmo neperiano
(FR) logarithme naturel; logarithme népérien
(EN) natural monopoly [Economia i organització d'empreses]
(CA) monopoli natural m
(ES) monopolio natural
(FR) monopole naturel
(EN) natural number [Matemàtiques i estadística]
(CA) N; nombre natural m
(ES) número natural
(FR) nombre naturel
(EN) natural park [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. conservation park; nature park; nature reserve
(CA) parc natural; reserva natural
(EN) natural polymer [Enginyeria tèxtil]
(CA) polímer natural
(ES) polímero natural
(EN) natural process [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) procés natural
(ES) proceso natural
(EN) natural purification [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) autodepuració f
(ES) autodepuración f
(EN) natural purification coefficient [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coeficient d'autodepuració m
(ES) coeficiente de autodepuración
(EN) natural radioactive series [Física]
(CA) sèrie radioactiva natural n f
(ES) serie radiactiva natural
(FR) série radioactive naturelle
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) natural radioactivity [Física]
(CA) radioactivitat natural n f
(ES) radiactividad natural
(FR) radioactivité naturelle
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) natural rate of unemployment [Economia i organització d'empreses]
sin. NAIRU; non-accelerating inflation rate of unemployment
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(ES) tasa de paro no aceleradora de la inflación; tasa natural de desocupación; tasa natural de paro
(FR) taux naturel de chômage
(EN) natural region [Economia i organització d'empreses]
(CA) regió natural f
(ES) región natural
(FR) région naturelle
(EN) natural resources [Economia i organització d'empreses]
(CA) recursos naturals m pl
(ES) recursos naturales
(FR) ressources naturelles
(EN) natural rock asphalt [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. lake asphalt
(CA) asfalt natural m
(ES) asfalto natural