Llistat alfabètic

S'han trobat 703 resultats.

(CA) observable n m [Física]
(ES) observable
(EN) observable
(FR) observable
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(CA) observable GPS m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) observable GPS
(EN) GPS observable; ITT [sigla]
(CA) observació f [Economia i organització d'empreses]
(ES) observación
(EN) observation
(FR) observation
(CA) observació f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) fisgoneo
(EN) lurking
(CA) observació atípica [Matemàtiques i estadística]
sin. dada atípica f
(ES) dato atípico; observación atípica
(EN) outlier
(FR) observation aberrante
(CA) observació meteorològica f [Ciències de la Terra]
(ES) observación meteorológica
(EN) meteorological observation
(FR) observation météorologique
Observació que permet avaluar o mesurar un o més elements meteorològics amb la finalitat d'estudiar el temps.
(CA) observació meteorològica representativa f [Ciències de la Terra]
(ES) observación meteorológica representativa
(EN) representative meteorological observation
(FR) observation météorologique représentativ
Observació meteorològica vàlida per a una àrea extensa al voltant del lloc en què es fa l'observació meteorològica pròpiament dita.
(CA) observació sinòptica f [Ciències de la Terra]
(ES) observación sinóptica
(EN) synoptic observation
(FR) observation synoptique
Observació meteorològica realitzada simultàniament en nombroses estacions meteorològiques per obtenir una representació general de l'estat de l'atmosfera en un moment determinat.
(CA) observador -a m i f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) mirón -ona
(EN) lurker
(FR) badaud
(CA) observador -a meteorològic -a m i f [Ciències de la Terra]
(ES) observador meteorológico
(EN) meteorological observer
(FR) observateur météorologique
Persona que treballa en un observatori meteorològic i que té com a missió efectuar i transmetre observacions meteorològiques.
(CA) observatori econòmic m [Economia i organització d'empreses]
(ES) observatorio económico
(EN) economic observatory
(FR) observatoire économique
(CA) observatori meteorològic m [Ciències de la Terra]
(ES) observatorio meteorológico
(EN) meteorological observatory
(FR) observatoir météorologique
Centre dotat d'instruments meteorològics i observadors meteorològics suficients per assegurar la continuïtat de les observacions meteorològiques.
(CA) obsolescència f [Economia i organització d'empreses]
(ES) obsolescencia
(EN) obsolescence
(FR) obsolescence
(CA) obsolescència f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) obsolescencia
Pèrdua de valor d'ús d'un objecte moble o immoble produïda per la minva de funcionalitat deguda al pas del temps, com ara un edifici quan ja no pot acomplir adequadament les funcions assignades inicialment.
(CA) obsolescència del personal f [Economia i organització d'empreses]
(ES) obsolescencia del personal
(EN) obsolescence
(FR) obsolescence du personnel
(CA) obstacle m [Enginyeria mecànica]
(ES) obstáculo
(CA) obstrucció solar f [Energies]
(ES) obstrucción solar
(EN) solar obstruction
(FR) obstruction solaire
Obstaculització en l'arribada de la radiació solar directa produïda per l'existència de cossos que interfereixen la seva trajectòria.
(CA) obturador m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) obturador
(EN) packer
(CA) obturador m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) obturador
(EN) shutter
(CA) obturador [Ciències de la visió]
(ES) obturador