Llistat alfabètic

S'han trobat 580 resultats.

(ES) OADM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) OADM m
(EN) OADM
(ES) objetivo [Enginyeria industrial]
(CA) objectiu m
(EN) objective
(DE) Zweck
(ES) objetivo [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectiu m
(EN) aim; goal; objective
(FR) objectifs
(ES) objetivo [Ciències de la visió]
(CA) objectiu m
(EN) lens
(ES) objetivo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. blanco
(CA) blanc m; objectiu
(EN) target
(ES) objetivo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) objectiu m
(EN) lens
(ES) objetivo ambiental [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) objectiu ambiental m
(EN) environmental target
(ES) objetivo de calidad ambiental [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) objectiu de qualitat ambiental m
(EN) environmental quality objective
(ES) objetivo final [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectiu final m
(FR) objectif final
(ES) objetivo fotográfico [Ciències de la visió]
(CA) objectiu fotogràfic
(ES) objetivo intermedio [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectiu intermedi m
(FR) objectif intermédiaire
(ES) objetivos complementarios [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius complementaris m pl
(EN) complementary objectives
(FR) objectifs complémentaires
(ES) objetivos contradictorias [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius contradictoris m pl
(EN) contradictory objectives
(FR) objectifs contradictoires
(ES) objetivos de formación [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius de formació m pl
(EN) training objectives
(FR) objectifs de formation
(ES) objetivos de la organización [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius de l'organització m pl
(EN) corporate objectives
(FR) objectifs de l'organisation
(ES) objetivos de mercado [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius de mercat m pl
(EN) marketing objectives
(FR) objectifs de marché
(ES) objetivos públicos [Economia i organització d'empreses]
sin. objetivos sociales
(CA) objectius públics m pl; objectius socials
(EN) company's authorised activities; corporate purpose
(FR) objectifs publics
(ES) objetivos sociales [Economia i organització d'empreses]
sin. objetivos públicos
(CA) objectius públics m pl; objectius socials
(EN) company's authorised activities; corporate purpose
(FR) objectifs publics
(ES) objeto [Economia i organització d'empreses]
sin. cosa
(CA) cosa f; objecte
(EN) object; thing
(FR) chose
(ES) objeto m [Geomàtica]
(CA) objecte m
(EN) object
(FR) objet m
(IT) oggetto
En programació orientada a objectes, mòdul estructurat i limitat constituït per un conjunt de dades i de procediments (anomenats mètodes) que en descriuen llur manipulació.