Llistat alfabètic

S'han trobat 660 resultats.

(ES) objeto [Economia i organització d'empreses]
sin. cosa
(CA) cosa f; objecte
(EN) object; thing
(FR) chose
(ES) objeto m [Geomàtica]
(CA) objecte m
(EN) object
(FR) objet m
(IT) oggetto
En programació orientada a objectes, mòdul estructurat i limitat constituït per un conjunt de dades i de procediments (anomenats mètodes) que en descriuen llur manipulació.
(ES) objeto [Física]
(CA) objecte n m
(EN) object
(FR) objet
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) objeto clásico del cinturón de Kuiper [Física]
sin. cubewano
(CA) cubewano; objecte clàssic del cinturó de Kuiper n m
(EN) classical Kuiper belt object; cubewano
(FR) cubewano; objet classique de la ceinture de Kuiper
Objecte del cinturó de Kuiper que no presenta cap tipus de ressonància orbital amb Neptú.
(ES) objeto de coste [Economia i organització d'empreses]
(CA) objecte de cost m
(EN) cost objective
(FR) objet de coût
(ES) objeto de Herbig-Haro [Física]
sin. objeto HH
(CA) objecte de Herbig-Haro n m; objecte HH
(EN) Herbig-Haro object; HH objects
(FR) objet de Herbig-Haro; objet HH
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) objeto de valor especial [Economia i organització d'empreses]
(CA) objecte de valor especial m
(EN) valuables
(FR) objet d'une valeur spéciale
(ES) objeto geográfico m [Geomàtica]
(CA) objecte geogràfic m
(EN) geographic feature; geographic object
(FR) objet géographique m
(IT) oggetto geografico
Fenomen modelitzat amb finalitats de representació cartogràfica.
(ES) objeto geográfico de superficie m [Geomàtica]
(CA) objecte geogràfic de superfície m
(EN) surface feature; surface geographic feature
(FR) objet géographique de surface m
(IT) poligono; oggetto geografico di superficie
(ES) objeto geográfico lineal m [Geomàtica]
(CA) entitat lineal f
(EN) line feature; linear feature
(FR) objet géographique linéaire m; objet linéaire
(IT) oggetto geografico lineare; elemento lineare
Objecte geogràfic representat per una o més línies.
(ES) objeto geográfico puntual m [Geomàtica]
(CA) objecte geogràfic puntual m
(EN) point feature; point geographic feature
(FR)  objet ponctuel; objet géographique ponctuel m
(IT) oggetto geografico puntuale
Objecte geogràfic representat per un punt.
(ES) objeto HH [Física]
sin. objeto de Herbig-Haro
(CA) objecte de Herbig-Haro n m; objecte HH
(EN) Herbig-Haro object; HH objects
(FR) objet de Herbig-Haro; objet HH
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) objeto matemático [Matemàtiques i estadística]
(CA) objecte matemàtic m
(EN) mathematic object
(FR) objet mathématique
(ES) objeto material [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) objecte material m
(ES) objeto real [Ciències de la visió]
(CA) objecte real m
(EN) real object
(ES) objeto subestelar [Física]
(CA) objecte subestel·lar n m
(EN) substellar object
(FR) objet substellaire
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) objeto transneptuniano [Física]
sin. objeto transneptúnico
(CA) objecte transneptunià n m
(EN) trans-Neptunian object
(FR) objet transneptunien
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) objeto transneptúnico [Física]
sin. objeto transneptuniano
(CA) objecte transneptunià n m
(EN) trans-Neptunian object
(FR) objet transneptunien
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) objeto virtual [Ciències de la visió]
(CA) objecte virtual m
(EN) virtual object
(ES) oblato [Matemàtiques i estadística]
(CA) oblat -a adj
(EN) oblate
(FR) oblat