Llistat alfabètic

S'han trobat 660 resultats.

(ES) oblea [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oblia f
(EN) ICANN [sigla]; wafer
(ES) oblea [Física]
(CA) oblia n f
(EN) wafer
(FR) plaquette
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) oblea de silicio [Energies]
(CA) llesca de silici f
(EN) silicon slice
(FR) plaque de silicium
Superfície, d'un gruix inferior a 500 micres, que resulta de tallar una barra de silici perpendicularment al seu eix longitudinal.
(ES) oblicuar [Matemàtiques i estadística]
(CA) obliquar v intr
(EN) oblique, to; slant, to
(FR) obliquer
(ES) oblicuidad [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) obliqüitat f
(EN) slew
(ES) oblicuidad [Matemàtiques i estadística]
(CA) obliqüitat f
(EN) obliquity
(FR) obliquité
(ES) oblicuidad de la eclíptica [Física]
(CA) obliqüitat de l'eclíptica n f
(EN) obliquity of the ecliptic
(FR) obliquité de l'écliptique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) oblicuidad de la eclíptica [Energies]
(CA) obliqüitat de l'eclíptica f
(EN) obliquity of the ecliptic
(FR) obliquité de l'écliptique
Angle comprès entre el pla de l'eclíptica i el de l'equador.
(ES) oblicuo [Matemàtiques i estadística]
(CA) oblic -iqua adj
(EN) oblique
(FR) oblique
(ES) oblicuo -cua [Ciències de la visió]
(CA) oblic -iqua adj
(EN) oblique
(ES) obligación [Economia i organització d'empreses]
(CA) obligació f
(EN) engagement; obligation; undertaking
(FR) obligation
(ES) obligación [Economia i organització d'empreses]
(CA) obligació f
(EN) bond; debenture; note
(FR) obligation
(ES) obligación convertible [Economia i organització d'empreses]
sin. bono convertible
(CA) bo convertible m
(EN) convertible bond
(FR) bon convertible
(ES) obligación del estado [Economia i organització d'empreses]
(CA) obligació de l'estat f
(EN) Treasury bond
(FR) obligation du secteur public
(ES) obligación tributaria [Economia i organització d'empreses]
(CA) obligació tributària f
(EN) tax obligation
(FR) obligation fiscale
(ES) oblongo [Matemàtiques i estadística]
(CA) oblong -a adj
(EN) oblong
(FR) oblong
(ES) obra de arte [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obra d'art f
(IT) capolavoro
(ES) obra de desagüe transversal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. obra de paso
(CA) obra de desguàs transversal f
(EN) cross-drainage work
(ES) obra de fábrica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) maçoneria f
(EN) masonry
(ES) obra de paso [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. obra de desagüe transversal
(CA) obra de desguàs transversal f
(EN) cross-drainage work