Llistat alfabètic

S'han trobat 660 resultats.

(ES) osciloscopio de memoria digital [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. osciloscopio digital
(CA) oscil·loscopi de memòria digital m; oscil·loscopi digital
(EN) digital memory oscilloscope; digital oscilloscope
(ES) osciloscopio de muestreo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi de mostratge m
(EN) sampling oscilloscope
(ES) osciloscopio de persistencia variable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi de persistència variable m
(EN) variable persistence oscilloscope
(ES) osciloscopio de persistencia variable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi de persistència variable m
(EN) variable persistence oscilloscope
(ES) osciloscopio de rayos catódicos [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi de raigs catòdics m
(EN) cathode ray oscilloscope; CRO
(ES) osciloscopio digital [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. osciloscopio de memoria digital
(CA) oscil·loscopi de memòria digital m; oscil·loscopi digital
(EN) digital memory oscilloscope; digital oscilloscope
(ES) osciloscopio digital [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi digital m
(EN) digital oscilloscope
(ES) osciloscopio multicanal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi multicanal m
(EN) multi channel oscilloscope
(ES) osculación [Matemàtiques i estadística]
(CA) osculació f
(EN) osculation
(FR) osculation
(ES) osculador [Matemàtiques i estadística]
(CA) osculador -a adj
(EN) osculating
(FR) osculateur
(ES) OSI [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. interconexión de sistemas abiertos
(CA) interconnexió de sistemes oberts f; OSI [sigla]
(EN) open systems interconnection; OSI [sigla]
(ES) osmol [Física]
(CA) osmol n m
(EN) osmole
(FR) osmole
Osm
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) osmolaridad [Enginyeria química]
sin. concentración osmótica
(CA) concentració osmòtica; osmolaritat
(EN) osmolarity
c
Mesura de la concentració d'una solució expressada en osmols per litre de solució, que correspon a la suma de concentracions molars dels diferents soluts presents en la solució multiplicada pel seu corresponent coeficient isotònic.

Nota: Convé distingir entre aquest terme i osmolalitat. En les solucions aquoses diluïdes pràcticament coincideixen, ja que la densitat de l'aigua és 1 kg/l. Però no passa el mateix quan la solució és el plasma sanguini: les proteïnes dissoltes dins del plasma fan que la seva densitat no sigui 1 kg/l i no es compleix l'equivalència entre molaritat i molalitat.

Nota lingüística: Malgrat que la denominació osmolaritat té ús en determinats contextos, la IUPAC no la recomana per a fer referència al concepte representat per la denominació concentració osmòtica.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(ES) osmorregulación [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
(CA) osmoregulació
(EN) osmoregulation
(ES) ósmosis [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) osmosi f
(ES) ósmosis [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) osmosi f
Fenomen pel qual, en un sistema de dues dissolucions de concentracions diferents però amb el mateix dissolvent, separades per una membrana semipermeable, el dissolvent passa de la dissolució menys concentrada a la més concentrada. Aquesta tendència del dissolvent s'aprofita per a l'assecat de parets humides mitjançant l'electroosmosi.
(ES) osmosis [Física]
(CA) osmosi n f
(EN) osmosis; ósmosis
(FR) osmose
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) ósmosis inversa [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) osmosi inversa f
(EN) reverse osmosis
(ES) ósmosis inversa [Física]
(CA) osmosi inversa n f
(EN) reverse osmosis
(FR) osmose inverse
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) OSPF [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) OSPF m
(EN) OSPF