Llistat alfabètic

S'han trobat 660 resultats.

(ES) ostro [Física]
(CA) migjorn n m
(EN) ostro
(FR) vent du midi
(ES) OTC [Economia i organització d'empreses]
sin. mercado no inscrito; mercado sin sede; sobre el mostrador
(CA) mercat no inscrit m; mercat OTC; mercat sense seu; sobre el taulell
(EN) OTC market; over-the-counter market
(FR) marché hors cote
(ES) OTDR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. reflectómetro óptico en el dominio del tiempo
(CA) OTDR [sigla]; reflectòmetre òptic en el domini del temps m
(EN) optical time domain reflectometer; OTDR [sigla]
(ES) OTM [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. fuera del precio de mercado
(CA) fora de preu de mercat loc; OTM [sigla]
(EN) OTM [sigla]; out of the money
(FR) hors du cours
(ES) otoño [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tardor f
(ES) output [Economia i organització d'empreses]
sin. salida
(CA) output m; sortida
(EN) output
(FR) output; sortie
(ES) óvalo [Matemàtiques i estadística]
(CA) oval m
(EN) oval
(FR) ovale
(ES) óvalo cartesiano [Matemàtiques i estadística]
(CA) oval cartesià m; oval de Descartes
(EN) Cartesian oval
(FR) ovale cartésien
(ES) óvalo de Cassini [Matemàtiques i estadística]
(CA) oval de Cassini m
(ES) óxico -ca [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) òxic -a adj
(ES) oxidación [Ciències de la Terra]
(CA) oxidació f
(EN) oxidation
(FR) oxydation
(ES) oxidación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) oxidació f
(IT) ossidazione
(ES) oxidación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) oxidació f
(EN) oxidation
(ES) oxidación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) oxidació f
Reacció química de l'oxigen amb substàncies, de la qual se'n deriva la formació d'òxid. L'increment de volum dels òxids resultants d'algunes reaccions d'oxidació pot contribuir a pèrdues de cohesió, exfoliacions, disgregacions granulars, etc., amb reducció de secció del material afectat.
(ES) oxidación [Energies]
(CA) oxidació f
(EN) oxidation
(FR) oxydation
Reacció en la qual una substància perd un o més electrons.
(ES) oxidación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oxidació f
(EN) oxidation
(ES) oxidación [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(CA) oxidació
(EN) oxidation
(ES) oxidación avanzada [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) oxidació avançada f
(ES) oxidación-reducción [Ciències de la Terra]
sin. oxidoreducción
(CA) oxidació-reducció f; oxidoreducció
(EN) oxidation-reduction; oxido-reduction
(FR) oxydo-réduction
(ES) oxidación-reducción [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) oxidació-reducció f
Procés químic en què existeix transferència d'electrons entre els reactius, un dels quals s'oxida i l'altre es redueix.