Llistat alfabètic

S'han trobat 660 resultats.

(ES) obra de protección de márgenes [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) margenada f
(EN) river bank protection works
(ES) obra de tierra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obra de terra f
(EN) earthworks
(ES) obra lineal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obra lineal f
(EN) linear work
(ES) obra maestra [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obra mestra f
(ES) obra vista [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obra vista f
(ES) obras públicas [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) obres públiques
(EN) public works
(ES) OBS [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. sensor de retrodispersión óptico
(CA) OBS [sigla]; sensor de retrodispersió òptic m
(EN) OBS [sigla]; optical backscatter sensor
(ES) observable [Física]
(CA) observable n m
(EN) observable
(FR) observable
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(ES) observable GPS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) observable GPS m
(EN) GPS observable; ITT [sigla]
(ES) observación [Economia i organització d'empreses]
(CA) observació f
(EN) observation
(FR) observation
(ES) observación atípica [Matemàtiques i estadística]
sin. dato atípico
(CA) dada atípica f; observació atípica
(EN) outlier
(FR) observation aberrante
(ES) observación meteorológica [Ciències de la Terra]
(CA) observació meteorològica f
(EN) meteorological observation
(FR) observation météorologique
Observació que permet avaluar o mesurar un o més elements meteorològics amb la finalitat d'estudiar el temps.
(ES) observación meteorológica representativa [Ciències de la Terra]
(CA) observació meteorològica representativa f
(EN) representative meteorological observation
(FR) observation météorologique représentativ
Observació meteorològica vàlida per a una àrea extensa al voltant del lloc en què es fa l'observació meteorològica pròpiament dita.
(ES) observación sinóptica [Ciències de la Terra]
(CA) observació sinòptica f
(EN) synoptic observation
(FR) observation synoptique
Observació meteorològica realitzada simultàniament en nombroses estacions meteorològiques per obtenir una representació general de l'estat de l'atmosfera en un moment determinat.
(ES) observaciones de nivelación [Geomàtica]
sin. nivelado m
(CA) anivellació simple; anivellada f
(EN) levelling observations
(FR) nivelée f
(IT) livellazione
Conjunt d'operacions destinades a mesurar la diferència d'altitud entre dues posicions consecutives de la mira.
(ES) observador meteorológico [Ciències de la Terra]
(CA) observador -a meteorològic -a m i f
(EN) meteorological observer
(FR) observateur météorologique
Persona que treballa en un observatori meteorològic i que té com a missió efectuar i transmetre observacions meteorològiques.
(ES) observatorio económico [Economia i organització d'empreses]
(CA) observatori econòmic m
(EN) economic observatory
(FR) observatoire économique
(ES) observatorio meteorológico [Ciències de la Terra]
(CA) observatori meteorològic m
(EN) meteorological observatory
(FR) observatoir météorologique
Centre dotat d'instruments meteorològics i observadors meteorològics suficients per assegurar la continuïtat de les observacions meteorològiques.
(ES) obsolescencia [Economia i organització d'empreses]
(CA) obsolescència f
(EN) obsolescence
(FR) obsolescence
(ES) obsolescencia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obsolescència f
Pèrdua de valor d'ús d'un objecte moble o immoble produïda per la minva de funcionalitat deguda al pas del temps, com ara un edifici quan ja no pot acomplir adequadament les funcions assignades inicialment.