Llistat alfabètic

S'han trobat 661 resultats.

(EN) O horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó O m
(ES) horizonte O
(FR) horizon O
(EN) OA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. operational amplifier
(CA) amplificador operacional m; AO [sigla]
(ES) amplificador operacional; AO [sigla]
(EN) OADM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) OADM m
(ES) OADM
(EN) OB [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. organisational behaviour
(CA) CO [sigla]; comportament organitzacional m
(ES) comportamiento organizacional
(FR) comportement organisationnel
(EN) object [Economia i organització d'empreses]
sin. thing
(CA) cosa f; objecte
(ES) cosa; objeto
(FR) chose
(EN) object [Geomàtica]
(CA) objecte m
(ES) objeto m
(FR) objet m
(IT) oggetto
En programació orientada a objectes, mòdul estructurat i limitat constituït per un conjunt de dades i de procediments (anomenats mètodes) que en descriuen llur manipulació.
(EN) object class [Geomàtica]
sin. class; factory; factory class; object factory
(CA) classe d'objectes f
(ES) clase de objeto f; tipo de objeto
(FR) classe; classe d'objets f
(IT) classe di oggetti
En programació orientada a objectes, model abstracte que defineix les variables i els mètodes per un tipus específic d’objecte, i a partir del qual es creen objectes concrets que posseeixen valors particulars.
(EN) object code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi objecte m
(ES) código objeto
Codi que és la sortida d'un procés de traducció realitzat per un compilador.
(EN) object factory [Geomàtica]
sin. class; factory; factory class; object class
(CA) classe d'objectes f
(ES) clase de objeto f; tipo de objeto
(FR) classe; classe d'objets f
(IT) classe di oggetti
En programació orientada a objectes, model abstracte que defineix les variables i els mètodes per un tipus específic d’objecte, i a partir del qual es creen objectes concrets que posseeixen valors particulars.
(EN) object-oriented [Geomàtica]
(CA) orientat a objectes adj
(ES) orientado a objeto; orientado a objetos adj
(FR) orienté objet adj; orienté objets; par objet; par objets
(IT) orientato agli oggetti
(EN) object-oriented programming [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. OOP [sigla]
(CA) OOP [sigla]; programació orientada a objectes f
(ES) OOP [sigla]; programación orientada a objetos
(EN) object-oriented programming [Geomàtica]
sin. OOP
(CA) programació orientada a objectes f
(ES) programación orientada a objeto; programación orientada a objetos f; programación orientada al objeto
(FR) programmation orientée objet f; programmation orientée objets; programmation par objet; programmation par objets
(IT) programmazione orientata agli oggetti
Activitat que consisteix a produir un programa informàtic format per un conjunt de subprogrames (els objectes), cadascun dels quals té una identitat i unes propietats específiques i que poden comunicar-se i col·laborar entre ells.
(EN) object-oriented technology [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) tecnologia orientada a objectes f
(ES) tecnología orientada a objetos
(EN) objective [Enginyeria industrial]
(CA) objectiu m
(ES) objetivo
(DE) Zweck
(EN) objective [Economia i organització d'empreses]
sin. goal; target
(CA) meta f; subobjectiu
(ES) meta; subobjetivo
(FR) but
(EN) objective [Economia i organització d'empreses]
sin. aim; goal
(CA) objectiu m
(ES) objetivo
(FR) objectifs
(EN) objective analysis [Ciències de la Terra]
(CA) anàlisi objectiva f
(ES) análisis objetivo
(FR) analyse objective
Anàlisi sinòptica que fa el meteoròleg per mitjà d'un mètode numèric o gràfic independentment del seu judici personal.
(EN) objective function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció objectiu f
(ES) función objetivo
(FR) fonction objectif
(EN) objective optical instrument [Ciències de la visió]
(CA) instrument òptic objectiu
(ES) instrumento óptico objetivo
(EN) oblate [Matemàtiques i estadística]
(CA) oblat -a adj
(ES) oblato
(FR) oblat