Llistat alfabètic

S'han trobat 779 resultats.

(EN) O horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó O m
(ES) horizonte O
(FR) horizon O
(EN) o-benzenedicarboxylic acid [Enginyeria química]
sin. 1,2-benzenedicarboxylic acid; phthalic acid
(CA) àcid 1,2-benzendicarboxílic; àcid ftàlic; àcid o-benzendicarboxílic
(ES) ácido 1,2-bencenodicarboxílico; ácido ftálico; ácido o-bencenodicarboxílico
Isòmer orto de l'àcid benzendicarboxílic.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) o-hydroxybenzoic acid [Enginyeria química]
sin. 2-hydroxybenzoic acid; salicylic acid
(CA) àcid 2-hidroxibenzoic; àcid o-hidroxibenzoic; àcid salicílic
(ES) ácido 2-hidroxibenzoico; àcido o-hidroxibenzoico; ácido salicílico
Isòmer orto de l'àcid hidroxibenzoic, que es presenta com un sòlid blanquinós i té un punt de fusió entre 158 i 161 ºC i un punt d'ebullició de 211 ºC.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) OA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. operational amplifier
(CA) amplificador operacional m; AO [sigla]
(ES) amplificador operacional; AO [sigla]
(EN) OADM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) OADM m
(ES) OADM
(EN) OB [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. organisational behaviour
(CA) CO [sigla]; comportament organitzacional m
(ES) comportamiento organizacional
(FR) comportement organisationnel
(EN) object [Economia i organització d'empreses]
sin. thing
(CA) cosa f; objecte
(ES) cosa; objeto
(FR) chose
(EN) object [Física]
(CA) objecte n m
(ES) objeto
(FR) objet
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) object [Geomàtica]
(CA) objecte m
(ES) objeto m
(FR) objet m
(IT) oggetto
En programació orientada a objectes, mòdul estructurat i limitat constituït per un conjunt de dades i de procediments (anomenats mètodes) que en descriuen llur manipulació.
(EN) object class [Geomàtica]
sin. class; factory; factory class; object factory
(CA) classe d'objectes f
(ES) clase de objeto f; tipo de objeto
(FR) classe; classe d'objets f
(IT) classe di oggetti
En programació orientada a objectes, model abstracte que defineix les variables i els mètodes per un tipus específic d'objecte, i a partir del qual es creen objectes concrets que posseeixen valors particulars.
(EN) object code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi objecte m
(ES) código objeto
Codi que és la sortida d'un procés de traducció realitzat per un compilador.
(EN) object factory [Geomàtica]
sin. class; factory; factory class; object class
(CA) classe d'objectes f
(ES) clase de objeto f; tipo de objeto
(FR) classe; classe d'objets f
(IT) classe di oggetti
En programació orientada a objectes, model abstracte que defineix les variables i els mètodes per un tipus específic d'objecte, i a partir del qual es creen objectes concrets que posseeixen valors particulars.
(EN) object focal point [Física]
sin. object focus
(CA) focus objecte n m
(ES) foco objeto
(FR) foyer objet
(EN) object focal point [Ciències de la visió]
sin. object focus
(CA) focus objecte
(ES) foco objeto
(EN) object focus [Física]
sin. object focal point
(CA) focus objecte n m
(ES) foco objeto
(FR) foyer objet
(EN) object focus [Ciències de la visió]
sin. object focal point
(CA) focus objecte
(ES) foco objeto
(EN) object space [Física]
(CA) espacio objeto; espai objecte n m
(FR) espace objet
(EN) object-oriented [Geomàtica]
(CA) orientat a objectes adj
(ES) orientado a objeto; orientado a objetos adj
(FR) orienté objet adj; orienté objets; par objet; par objets
(IT) orientato agli oggetti
(EN) object-oriented programming [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. OOP [sigla]
(CA) OOP [sigla]; programació orientada a objectes f
(ES) OOP [sigla]; programación orientada a objetos
(EN) object-oriented programming [Geomàtica]
sin. OOP
(CA) programació orientada a objectes f
(ES) programación orientada a objeto; programación orientada a objetos f; programación orientada al objeto
(FR) programmation orientée objet f; programmation orientée objets; programmation par objet; programmation par objets
(IT) programmazione orientata agli oggetti
Activitat que consisteix a produir un programa informàtic format per un conjunt de subprogrames (els objectes), cadascun dels quals té una identitat i unes propietats específiques i que poden comunicar-se i col·laborar entre ells.