Llistat alfabètic

S'han trobat 280 resultats.

(FR) objectif final [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectiu final m
(ES) objetivo final
(FR) objectif intermédiaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectiu intermedi m
(ES) objetivo intermedio
(FR) objectifs [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectiu m
(ES) objetivo
(EN) aim; goal; objective
(FR) objectifs complémentaires [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius complementaris m pl
(ES) objetivos complementarios
(EN) complementary objectives
(FR) objectifs contradictoires [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius contradictoris m pl
(ES) objetivos contradictorias
(EN) contradictory objectives
(FR) objectifs de formation [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius de formació m pl
(ES) objetivos de formación
(EN) training objectives
(FR) objectifs de l'organisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius de l'organització m pl
(ES) objetivos de la organización
(EN) corporate objectives
(FR) objectifs de marché [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius de mercat m pl
(ES) objetivos de mercado
(EN) marketing objectives
(FR) objectifs publics [Economia i organització d'empreses]
(CA) objectius públics m pl; objectius socials
(ES) objetivos públicos; objetivos sociales
(EN) company's authorised activities; corporate purpose
(FR) objet m [Geomàtica]
(CA) objecte m
(ES) objeto m
(EN) object
(IT) oggetto
En programació orientada a objectes, mòdul estructurat i limitat constituït per un conjunt de dades i de procediments (anomenats mètodes) que en descriuen llur manipulació.
(FR) objet d'une valeur spéciale [Economia i organització d'empreses]
(CA) objecte de valor especial m
(ES) objeto de valor especial
(EN) valuables
(FR) objet de coût [Economia i organització d'empreses]
(CA) objecte de cost m
(ES) objeto de coste
(EN) cost objective
(FR) objet étendu m [Geomàtica]
(CA) objecte extens m
(ES)  
(EN) extended object
(IT) oggetto esteso
(FR) objet géographique m [Geomàtica]
(CA) objecte geogràfic m
(ES) objeto geográfico m
(EN) geographic feature; geographic object
(IT) oggetto geografico
Fenomen modelitzat amb finalitats de representació cartogràfica.
(FR) objet géographique de surface m [Geomàtica]
(CA) objecte geogràfic de superfície m
(ES) objeto geográfico de superficie m
(EN) surface feature; surface geographic feature
(IT) poligono; oggetto geografico di superficie
(FR) objet géographique linéaire m [Geomàtica]
sin. objet linéaire
(CA) entitat lineal f
(ES) objeto geográfico lineal m
(EN) line feature; linear feature
(IT) oggetto geografico lineare; elemento lineare
Objecte geogràfic representat per una o més línies.
(FR) objet géographique ponctuel m [Geomàtica]
sin.  objet ponctuel
(CA) objecte geogràfic puntual m
(ES) objeto geográfico puntual m
(EN) point feature; point geographic feature
(IT) oggetto geografico puntuale
Objecte geogràfic representat per un punt.
(FR) objet instancié [Geomàtica]
sin. instance f
(CA) instància f
(ES) instancia f
(EN) instance; instantiated object
(IT) istanza
En programació orientada a objectes, objecte creat a partir del model de la classe a la qual pertany.
(FR) objet linéaire [Geomàtica]
sin. objet géographique linéaire m
(CA) entitat lineal f
(ES) objeto geográfico lineal m
(EN) line feature; linear feature
(IT) oggetto geografico lineare; elemento lineare
Objecte geogràfic representat per una o més línies.
(FR) objet mathématique [Matemàtiques i estadística]
(CA) objecte matemàtic m
(ES) objeto matemático
(EN) mathematic object