Llistat alfabètic

S'han trobat 2829 resultats.

(CA) PABX [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. centraleta privada de telefonia f
(ES) centralita privada de telefonía; PABX [sigla]
(EN) PABX [sigla]; private automatic branch exchange
(CA) pacient m i f [Economia i organització d'empreses]
(ES) paciente
(EN) patient
(FR) patient
(CA) packaging m [Economia i organització d'empreses]
(ES) empaquetado; packaging
(EN) packaging
(FR) conditionnement
(CA) pacòmetre m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pachómetro
Aparell que serveix per detectar des de la superfície elements metàl·lics ocults, com ara les armadures d'acer en el formigó armat, canonades, etc.
(CA) PACS m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) PACS
(EN) PACS
Sistema de telefonia sense fil mòbil digital desenvolupat als Estats Units i estandarditzat per l'ANSI a mitjan anys noranta.
Nota: PACS és una sigla que correspon a la denominació anglesa personal access communications system ('sistema de comunicació d'accés personal').
(CA) pacte [Economia i organització d'empreses]
sin. clàusula; covenant m
(ES) covenant
(EN) covenant
(CA) PACTOR m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) PACTOR
(EN) PACTOR
(CA) paella f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) horquilla
(EN) hairpin bend
(CA) pagament a compte m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago a cuenta
(EN) payment on account
(FR) paiement acompte
(CA) pagament capitalitzat m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago capitalizado
(EN) capitalising payment
(FR) paiement capitalisé
(CA) pagament compartit m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pago compartido
(EN) shared charge
(CA) pagament compensatori m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago compensatorio
(EN) compensating payment
(FR) paiement compensatoire
(CA) pagament electrònic m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. telepagament
(ES) pago electrónico
(EN) electronic payment
(FR) paiement électronique
(CA) pagament per acte mèdic m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago por acto médico
(EN) fee-for-service reimbursement
(FR) paiement par intervention médicale
(CA) pagament per capitació m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago por capitación
(EN) capitation payment
(FR) paiement par nombre de patients assignés
(CA) pagament per diagnòstic m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago por diagnóstico
(EN) payment by diagnosis-related groups
(FR) paiement par diagnostic
(CA) pagament per estada m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago por estancia
(EN) per diem payment
(FR) paiement par séjour
(CA) pagament per pacient m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago por paciente
(EN) payment per patient
(FR) paiement par patient
(CA) pagament per serveis m [Economia i organització d'empreses]
(ES) pago por servicio
(EN) fee for services
(FR) paiement par services
(CA) pagament per visió m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. PPV [sigla]
(ES) pago por visión; PPV [sigla]
(EN) pay-per-view; PPV [sigla]