Llistat alfabètic

S'han trobat 2831 resultats.

(CA) paral·lelepípede de Vogt m [Ciències de la visió]
(ES) paralelepípedo de Vogt
(EN) parallelepiped of Vogt
(CA) paral·lelepípede oblic m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelepípedo oblicuo
(EN) oblique parallelepiped
(FR) parallélipipède oblique
(CA) paral·lelepípede rectangular [Matemàtiques i estadística]
sin. ortoedre m
(ES) ortoedro
(EN) rectangular parallelepiped
(FR) orthoèdre
(CA) paral·lelepipèdic -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelepipédico
(EN) parallelepipedic
(FR) parallélépipèdique
(CA) paral·leles geodèsiques f pl [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelas geodésicas
(EN) geodesic parallels
(FR) parallèles géodésiques
(CA) paral·lelisme m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelismo
(EN) parallelism
(FR) parallélisme
(CA) paral·lelització d'algorismes [Matemàtiques i estadística] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) paralelización de algoritmos
(EN) parallelisation of algorithms
(CA) paral·lelogram m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelogramo
(EN) parallelogram
(FR) parallélogramme
(CA) paral·lelogram articulat m [Enginyeria industrial]
(ES) paralelogramo articulado
(EN) articulated parallelogram
Transmissió, formada per un quadrilàter articulat que té els costats oposats paral·lels i iguals, que transmet un moviment paral·lel entre dos elements de l'estructura articulada.
(CA) paral·lelogramàtic -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelográmico
(EN) parallelogrammatic
(FR) parallélogrammatique
(CA) paral·lelòtop m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paralelotopo
(EN) parallelotope
(FR) parallélotope
(CA) paramagnètic -a adj [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) paramagnético
(EN) paramagnetic
(CA) parament m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) paramento
(EN) parament
(CA) parament aigua amunt m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) paramento aguas arriba
(EN) upstream face
(CA) parament aigua avall m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) paramento aguas abajo
(EN) downstream face
(CA) paràmetre m [Matemàtiques i estadística]
(ES) parámetro
(EN) parameter
(FR) paramètre
(CA) paràmetre m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) parámetro
(EN) parameter
(CA) paràmetre concentrat m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) parámetro concentrado
(EN) lumped parameter
(CA) paràmetre d'explotació m [Economia i organització d'empreses]
(ES) parámetro de explotación
(EN) performance parameter
(FR) paramètre d'exploitation
(CA) paràmetre d'imperfecció m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) parámetro de imperfección
(EN) imperfection parameter