Llistat alfabètic

S'han trobat 3186 resultats.

(CA) proposicional adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) proposicional
(EN) propositional
(CA) propòsit estratègic m [Economia i organització d'empreses]
(ES) propósito estratégico
(EN) strategic purpose
(FR) visée stratégique
(CA) propulsió fotònica f [Energies]
(ES) propulsión fotónica
(EN) photonic propulsion
(FR) propulsion photonique
Propulsió de vehicles espacials per mitjà de la pressió fotònica que es produeix quan la radiació solar xoca contra la superfície captadora que el vehicle duu incorporada.
(CA) prorrateig m [Economia i organització d'empreses]
(ES) asignación; prorrateo
(EN) allotment
(FR) allotissement
(CA) prosòdia f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) prosodia
(EN) prosody
(CA) prospecció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección
Fase o conjunt d'operacions d'indagació i d'anàlisi destinades a obtenir informació i dades concretes sobre l'estat d'un edifici o d'alguna de les parts o elements, per tal d'establir-ne la diagnosi.
(CA) prospecció al·luvial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) prospección aluvial
(EN) alluvial prospecting
(CA) prospecció arqueològica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección arqueológica
(CA) prospecció elèctrica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección eléctrica
(EN) electrical prospecting
(CA) prospecció electromagnètica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección electromagnética f
(EN) electromagnetical prospecting
(CA) prospecció electromagnètica [Termes de recerca UPC]
GPR
(CA) prospecció geofísica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección geofísica
(EN) geophysical prospecting
(CA) prospecció geofísica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) prospección geofísica
(EN) geophysical prospecting
(CA) prospecció geoquímica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) prospección geoquímica
(EN) geochemical prospecting
(CA) prospecció gravimètrica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección gravimétrica f
(EN) gravimetric prospecting
(CA) prospecció gravimètrica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) prospección gravimétrica
(EN) gravimetric prospecting
(CA) prospecció litogeoquímica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) prospección lito-geoquímica
(EN) lithogeochemical prospecting
(CA) prospecció minera [Termes de recerca UPC]
(CA) prospecció radiomètrica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) prospección radiométrica
(EN) radiometric prospecting
(CA) prospecció sísmica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) prospección sísmica f
(EN) seismic prospecting