Llistat alfabètic

S'han trobat 2829 resultats.

(CA) pantalla de cristall líquid f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. LCD [sigla]
(ES) LCD [sigla]; visualizador de cristal líquido
(EN) LCD [sigla]; liquid-crystal display
(CA) pantalla de fonament f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. pantalla de soterrani
(ES) pantalla de cimentación; pantalla de sótano
(CA) pantalla de palplanxes f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pantalla de tablestacas
(EN) sheet pile
(CA) pantalla de pilons f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pantalla de pilotes
(CA) pantalla de plasma f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pantalla de plasma
(EN) plasma display
(CA) pantalla de soterrani [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. pantalla de fonament f
(ES) pantalla de cimentación; pantalla de sótano
(CA) pantalla de TFT f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pantalla de TFT
(EN) TFT screen
(CA) pantalla de visualització de dades f [Ciències de la visió]
sin. PVD
(ES) pantalla de visualización de datos; PVD
(CA) pantalla dinàmica f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pantalla dinámica
(EN) catch fence
(CA) pantalla drenant f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pantalla drenante
(EN) drainage curtain
(CA) pantalla fluorescent f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) pantalla fluorescente
(EN) fluorescent screen
(CA) pantalla hologràfica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pantalla holográfica
(EN) holographic display
(CA) pantalla partida f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pantalla dividida; pantalla partida
(EN) split screen
(CA) pantalla plana f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pantalla plana
(EN) flat-panel display
(CA) pantalla pluviomètrica f [Ciències de la Terra]
(ES) pantalla pluviométrica
(EN) raingauge shield
(FR) ecran de pluviomètre
Pantalla de protecció col·locada al voltant de l'embut d'un pluviòmetre, destinada a eliminar la influència dels remolins i els esquitxos d'obstacles veïns.
(CA) pantalla tàctil [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) pantalla táctil
(EN) touch screen
(FR) écran tactile
(CA) pantalla tangent f [Ciències de la visió]
sin. pantalla de Bjerrum
(ES) pantalla de Bjerrum; pantalla tangente
(EN) Bjerrum's screen; tangent screen
(CA) pantalla tèrmica f [Energies]
(ES) pantalla térmica
(EN) thermal screen
(FR) écran thermique
Làmina que s'utilitza com a element d'ombreig en hivernacle per reduir l'entrada de radiació o per reduir les pèrdues tèrmiques per convecció, radiació i renovació d'aire.
(CA) pantalles acoblades f pl [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pantallas acopladas
(EN) coupled shear walls
(CA) pantògraf m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) pantógrafo
(EN) pantograph