Llistat alfabètic

S'han trobat 2829 resultats.

(CA) paquímetre m [Ciències de la visió]
(ES) paquímetro
(EN) pachymeter
(CA) paraallaus m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) barrera de contención de aludes; paraavalancha
(EN) protection against avalanches; snow fence
(CA) paràbola f [Matemàtiques i estadística]
(ES) parábola
(EN) parabola
(FR) parabole
(CA) paràbola cúbica f [Matemàtiques i estadística]
(ES) parábola cúbica
(EN) cubical parabola
(FR) parabole cubique
(CA) paràbola de Descartes [Matemàtiques i estadística]
sin. trident de Newton m
(CA) paràbola semicúbica f [Matemàtiques i estadística]
(ES) parábola semicúbica
(EN) semi-cubical parabola
(FR) parabole semicubique
(CA) parabòlic -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) parabólico
(EN) parabolic
(FR) parabolique
(CA) parabolicitat f [Matemàtiques i estadística]
(ES) parabolicidad
(EN) parabolicity
(FR) parabolicité
(CA) paraboloidal adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) paraboloidal
(EN) paraboloidal
(FR) paraboloïdal
(CA) paraboloide m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paraboloide
(EN) paraboloid
(FR) paraboloïde
(CA) paraboloide de revolució m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paraboloide de revolución
(EN) paraboloid of revolution
(FR) paraboloïde de révolution
(CA) paraboloide el·líptic m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paraboloide elíptico
(EN) elliptic paraboloid
(FR) paraboloïde elliptique
(CA) paraboloide hiperbòlic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) paraboloide hiperbólico
(EN) hypar; hyperbolic paraboloid
(CA) paraboloide hiperbòlic m [Matemàtiques i estadística]
(ES) paraboloide hiperbólico
(EN) hyperbolic paraboloid
(FR) paraboloïde hyperbolique
(CA) parada d'emergència f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) parada de emergencia
(EN) emergency shutdown
(CA) parada tècnica f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) parada técnica
(EN) technical shutdown
(CA) paradiafonia f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) paradiafonía
(EN) NEXT
(CA) paradigma SCR m [Economia i organització d'empreses]
(ES) paradigma SCR
(FR) paradigme SCR
(CA) paradigma tecnològic m [Economia i organització d'empreses]
(ES) paradigma tecnológico
(EN) technology paradigm
(FR) paradigme technologique
(CA) paradigmes empresarials m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) paradigmas empresariales
(EN) business paradigms
(FR) paradigmes d'entreprise