Llistat alfabètic

S'han trobat 2539 resultats.

(EN) palygorskite [Ciències de la Terra]
(CA) attapulgita; palygorskita f
(ES) palygorskita
(FR) palygorskite
Mineral argilós d'estructura fibrosa que és producte de sedimentació química d'aigües bàsiques i també de l'alteració de cendres volcàniques en magnesi.
(EN) PAM modulation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació PAM f
(ES) modulación PAM
(EN) PAMR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. public access mobile radio
(CA) PAMR [sigla]; radiotelefonia mòbil d'accés públic f
(ES) PAMR [sigla]; radiotelefonía móvil de acceso público
(EN) PAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. personal area network
(CA) PAN [sigla]; xarxa d'àrea personal f
(ES) PAN [sigla]; red de área personal
(EN) PAN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. personal access network; personal area network
(CA) PAN [sigla]; xarxa d'accés personal f
(ES) PAN [sigla]; red de acceso personal
(EN) pan [Ciències de la Terra]
(CA) capa endurida f
(ES) capa endurida
(FR) couche durcie; pan
(EN) pan [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cassetó m
(ES) casetón
(EN) panel [Economia i organització d'empreses]
(CA) panel m; plafó
(ES) panel
(FR) groupe témoin
(EN) panel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) quadre m
(ES) cuadro m
(EN) panel [Matemàtiques i estadística]
sin. frame
(CA) panel m
(ES) panel
(FR) panel; tableau
(EN) panel data [Economia i organització d'empreses]
(CA) dades de panel f pl
(ES) datos de panel
(FR) données de groupe témoin
(EN) pannus [Ciències de la Terra]
(CA) pannus m
(ES) pannus
(FR) pannus
Núvol accessori en forma de capa contínua o de tires escantellades, que se situa per sota d'un núvol.
(EN) panoramic format [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) format panoràmic m
(ES) formato panorámico
(EN) pantograph [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pantògraf m
(ES) pantógrafo
(EN) pantograph wearing strip [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fregador m
(ES) frotador
(EN) Panum's area [Ciències de la visió]
(CA) àrea de Panum f
(ES) área de Panum
(EN) Panum's space [Ciències de la visió]
(CA) espai de Panum m
(ES) espacio de Panum
(EN) PAP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. password authentication protocol
(CA) PAP [sigla]; protocol d'autentificació per paraula clau m
(ES) PAP [sigla]; protocolo de autentificación por palabra clave
(EN) PaP [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. automatic configuration; plug and play
(CA) configuració automàtica f
(ES) configuración automática
(EN) paper chromatography [Enginyeria química]
sin. PC [sigla]
(CA) cromatografia en paper; PC [sigla]
(ES) cromatografía en papel; PC [sigla]
Cromatografia plana en què la fase estacionària és una tira o un full de paper.
Nota lingüística: La sigla PC correspon a la denominació anglesa paper chromatography ('cromatografia en paper').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)