Llistat alfabètic

S'han trobat 1520 resultats.

(FR) pachique [Ciències de la Terra]
(CA) pàquic -a adj
(ES) páquico
(EN) pachic
(FR) page [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pàgina; pàgina lògica f
(ES) página; página lógica
(EN) logical page; page
Cadascun dels blocs de l'espai lògic resultants d'una paginació.
(FR) page d'accueil [Economia i organització d'empreses]
(CA) pàgina inicial m
(ES) página inicial
(EN) home page
(FR) page web [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. document web
(CA) pàgina web f
(ES) página web
(EN) web page
Nota: També (la) web.
(FR) pagination [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paginació f
(ES) paginación
(EN) paging
Mètode de partició que parteix l'espai lògic en blocs d'idèntica magnitud.
(FR) paiement acompte [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament a compte m
(ES) pago a cuenta
(EN) payment on account
(FR) paiement capitalisé [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament capitalitzat m
(ES) pago capitalizado
(EN) capitalising payment
(FR) paiement compensatoire [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament compensatori m
(ES) pago compensatorio
(EN) compensating payment
(FR) paiement d'un effect de commerce [Economia i organització d'empreses]
(CA) abonament d'una remesa m
(ES) abono de una remesa
Liquidació d'una remesa per part d'una entitat bancària, que abona el seu import al compte corrent del cedent.
(FR) paiement électronique [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pagament electrònic m; telepagament
(ES) pago electrónico
(EN) electronic payment
(FR) paiement par diagnostic [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per diagnòstic m
(ES) pago por diagnóstico
(EN) payment by diagnosis-related groups
(FR) paiement par intervention médicale [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per acte mèdic m
(ES) pago por acto médico
(EN) fee-for-service reimbursement
(FR) paiement par nombre de patients assignés [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per capitació m
(ES) pago por capitación
(EN) capitation payment
(FR) paiement par patient [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per pacient m
(ES) pago por paciente
(EN) payment per patient
(FR) paiement par séjour [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per estada m
(ES) pago por estancia
(EN) per diem payment
(FR) paiement par services [Economia i organització d'empreses]
(CA) pagament per serveis m
(ES) pago por servicio
(EN) fee for services
(FR) paillis [Ciències de la Terra]
sin. mulch
(CA) coberta f; mulch
(ES) cubierta; mulch
(EN) mulch
Guarnit, protegit per mitjà d'una cosa aplicada, posada, al damunt, per sobre.
(FR) paillis de poudre [Ciències de la Terra]
sin. mulch de chaume
(CA) coberta de pols f
(ES) cubierta de polvo
(EN) dust mulch
(FR) pair électron-trou [Energies]
(CA) parell electró-forat m
(ES) parell electrón-hueco
(EN) electron-hola pair
Conjunt d'electró lliure i forat que es crea en un àtom quan, independentment de la causa, un electró lligat abandona aquest àtom.
(FR) paire [Matemàtiques i estadística]
(CA) parella f
(ES) par; pareja
(EN) pair