Llistat alfabètic

S'han trobat 224 resultats.

(CA) Q [Matemàtiques i estadística]
sin. nombre racional m
(ES) número racional
(EN) rational number
(FR) nombre rationnel
(CA) Q [símbol] [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. factor de qualitat m
(ES) factor de calidad
(EN) quality factor
(CA) Q-control m [Economia i organització d'empreses]
(ES) Q-control
(EN) Q-control
(FR) Q-contrôle
(CA) qbit [Física]
sin. bit quàntic n m
(ES) bit cuántico; qbit; qubit
(EN) qbit; quantum bit; qubit
(FR) bit quantique; qbit; qubit
Unitat d'informació quàntica que, en el context quàntic, té un paper anàleg al del bit en el camp de la informació clàssica.
(CA) QCD [Física]
sin. cromodinàmica; cromodinàmica quàntica n f
(ES) cromodinámica cuántica; QCD
(EN) QCD; quantum chromodynamics
(FR) chromodynamique quantique; QCD
Teoria quàntica de camps que descriu la interacció forta.
(CA) QCDMA m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) QCDMA
(EN) QCDMA
(CA) QCIF m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) QCIF
(EN) QCIF
(CA) QCP [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. quadre de comandament i protecció m
(ES) CMP [sigla]; cuadro de mando y protección
(CA) QED [Física]
sin. EDQ; electrodinàmica quàntica n f
(ES) electrodinámica cuántica; QED
(EN) QED; quantum electrodynamics
(FR) électrodynamique quantique; QED
(CA) QFD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. desplegament funcional de la qualitat; enginyeria orientada al client f
(ES) ingeniería orientada al cliente; QFD [sigla]
(EN) client-oriented management; financial engineering; QFD [sigla]; quality function deployment
(FR) ingénierie orientée client
(CA) QFD [sigla] [Enginyeria industrial]
sin. desenvolupament de la funció de qualitat m
(ES) desarrollo de la función de calidad
(EN) quality function deployment
(DE) Entwicklung der Qualitätsfunktionen; Entwicklung der Qualitätsfunktion
(CA) QLE [sigla] [Enginyeria química]
sin. electroluminescència; electroquimioluminescència f; quimioluminescència electrogenerada
(ES) electroluminiscencia; electroquimioluminiscencia; QLE [sigla]; quimioluminiscencia electrogenerada
(EN) ECL [sigla]; electrochemiluminescence; electrogenerated chemiluminescence; electroluminescence
(CA) QNAF [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. quadre nacional d'atribució de freqüències m
(ES) CNAF [sigla]; cuadro nacional de atribución de frecuencias
(CA) QSIG m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) QSIG
(EN) QSIG
(CA) QSL f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) QSL
(EN) QSL
(CA) quadrangle m [Matemàtiques i estadística]
(ES) cuadrángulo
(EN) quadrangle
(FR) quadrangle
(CA) quadrant m [Matemàtiques i estadística]
(ES) cuadrante
(EN) quadrant
(FR) quadrant
(CA) quadrantal adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) cuadrantal
(EN) quadrantal
(CA) quadrar v tr [Matemàtiques i estadística]
(ES) quadrar
(EN) square, to
(FR) carrer
(CA) quadrar v tr [Economia i organització d'empreses]
(ES) cuadrar
(EN) balance
(FR) cadrer