Llistat alfabètic

S'han trobat 224 resultats.

(CA) qualitat CD f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) calidad CD
(EN) CD quality
(CA) qualitat concertada f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad concertada
(EN) agreed quality
(FR) qualité concertée
(CA) qualitat de concepció f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad de concepción
(EN) quality of conception
(FR) qualité de conception
(CA) qualitat de concordança [Economia i organització d'empreses]
sin. qualitat tècnica f
(ES) calidad técnica
(EN) technical quality
(FR) qualité technique
(CA) qualitat de disseny f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad de diseño
(EN) quality of design
(FR) qualité de conception
(CA) qualitat de l'aigua [Termes de recerca UPC]
(ES) calidad del agua
(EN) water quality
(CA) qualitat de l'aire f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) calidad del aire
(CA) qualitat de l'entorn laboral f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad del entorno de trabajo
(EN) quality of work environment; quality of workplace
(FR) qualité du cadre de travail
(CA) qualitat de lliurament f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad de entrega
(EN) quality of delivery
(FR) qualité de livraison
(CA) qualitat de servei f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) calidad de servicio
(EN) quality of service
(CA) qualitat de vida f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad de vida
(EN) quality of life
(FR) qualité de vie
(CA) qualitat de vida relacionada amb la salut f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad de vida relacionada con la salud
(EN) health-related quality of life
(FR) qualité de vie liée à la santé
(CA) qualitat realçada f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) cualidad realzada
(EN) enhanced quality
(CA) qualitat tècnica f [Economia i organització d'empreses]
sin. qualitat de concordança
(ES) calidad técnica
(EN) technical quality
(FR) qualité technique
(CA) qualitat teòrica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad teórica
(EN) planning quality; theoretical quality
(FR) qualité théorique
(CA) qualitat total f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad total
(EN) total quality; TQ [sigla]
(FR) qualité totale
(CA) qualitat total [Enginyeria industrial]
(ES) calidad total
(EN) total quality
(DE) absolute Qualität
(CA) qualitat usuari f [Economia i organització d'empreses]
(ES) calidad usuario
(EN) user quality
(FR) qualité usager
(CA) quantia f [Economia i organització d'empreses]
(ES) cuantía
(EN) amount
(FR) quantité
(CA) quantia d'armadura f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) cuantía de armadura f
(EN) amount of reinforcement