Llistat alfabètic

S'han trobat 203 resultats.

(EN) Q code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi Q m
(ES) código Q
(EN) Q factor [Física]
sin. quality factor
(CA) factor de qualitat n m; factor Q
(ES) factor de calidad; factor Q
(FR) facteur de qualité; facteur Q
(EN) Q function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció Q f
(ES) función Q
(EN) Q index [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) índex Q m
(ES) índice Q
(EN) Q index [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) índex Q
(ES) índice Q
(EN) Q parameter [Física]
(CA) paràmetre Q n m
(ES) parámetro Q
(FR) paramètre Q
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Q-control [Economia i organització d'empreses]
(CA) Q-control m
(ES) Q-control
(FR) Q-contrôle
(EN) Q-switched laser [Enginyeria química]
(CA) làser de Q-commutat m
(ES) láser de Q-conmutado
(EN) QAM modulation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació QAM f
(ES) modulación QAM
(EN) qbit [Física]
sin. quantum bit; qubit
(CA) bit quàntic n m; qbit
(ES) bit cuántico; qbit; qubit
(FR) bit quantique; qbit; qubit
Unitat d'informació quàntica que, en el context quàntic, té un paper anàleg al del bit en el camp de la informació clàssica.
(EN) QCD [Física]
sin. quantum chromodynamics
(CA) cromodinàmica; cromodinàmica quàntica n f; QCD
(ES) cromodinámica cuántica; QCD
(FR) chromodynamique quantique; QCD
Teoria quàntica de camps que descriu la interacció forta.
(EN) QCDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QCDMA m
(ES) QCDMA
(EN) QCIF [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QCIF m
(ES) QCIF
(EN) QED [Física]
sin. quantum electrodynamics
(CA) EDQ; electrodinàmica quàntica n f; QED
(ES) electrodinámica cuántica; QED
(FR) électrodynamique quantique; QED
(EN) QFD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. client-oriented management; financial engineering; quality function deployment
(CA) desplegament funcional de la qualitat; enginyeria orientada al client f; QFD [sigla]
(ES) ingeniería orientada al cliente; QFD [sigla]
(FR) ingénierie orientée client
(EN) QFT [Física]
sin. quantum field theory
(CA) teoria quàntica de camps n f; TQC
(ES) QFT; TCC; teoría cuántica de campos
(FR) QFT; théorie quantique des champs
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) QPSK modulation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació QPSK f
(ES) modulación QPSK
(EN) QSIG [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QSIG m
(ES) QSIG
(EN) QSL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QSL f
(ES) QSL
(EN) quad antenna [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) antena de quadre f
(ES) antena de cuadro