Llistat alfabètic

S'han trobat 153 resultats.

(EN) Q code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi Q m
(ES) código Q
(EN) Q function [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) funció Q f
(ES) función Q
(EN) Q index [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) índex Q m
(ES) índice Q
(EN) Q index [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) índex Q
(ES) índice Q
(EN) Q-control [Economia i organització d'empreses]
(CA) Q-control m
(ES) Q-control
(FR) Q-contrôle
(EN) Q-switched laser [Enginyeria química]
(CA) làser de Q-commutat m
(ES) láser de Q-conmutado
(EN) QAM modulation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació QAM f
(ES) modulación QAM
(EN) QCDMA [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QCDMA m
(ES) QCDMA
(EN) QCIF [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QCIF m
(ES) QCIF
(EN) QFD [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. client-oriented management; financial engineering; quality function deployment
(CA) desplegament funcional de la qualitat; enginyeria orientada al client f; QFD [sigla]
(ES) ingeniería orientada al cliente; QFD [sigla]
(FR) ingénierie orientée client
(EN) QPSK modulation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació QPSK f
(ES) modulación QPSK
(EN) QSIG [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QSIG m
(ES) QSIG
(EN) QSL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) QSL f
(ES) QSL
(EN) quad antenna [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) antena de quadre f
(ES) antena de cuadro
(EN) quad-tree data structure [Geomàtica]
sin. quad-tree structure; quadtree
(CA) estructura d'arbres quaternaris f
(ES) estructura de árbol cuaternario f; estructura de árbol en grado 4
(FR)  structure quaternaire; structure de données quaternaire f
(IT) modello quadtree
Estructura en mosaic que utilitza la quadripartició com a tècnica d'anàlisi d'imatge.
(EN) quad-tree decomposition [Geomàtica]
sin. quad-tree segmentation; quadtree
(CA) partició en arbre quaternari m
(ES) partición en árbol cuádruple f
(FR) quadripartition f
(IT) quadrettatura
(EN) quad-tree segmentation [Geomàtica]
sin. quad-tree decomposition; quadtree
(CA) partició en arbre quaternari m
(ES) partición en árbol cuádruple f
(FR) quadripartition f
(IT) quadrettatura
(EN) quad-tree structure [Geomàtica]
sin. quad-tree data structure; quadtree
(CA) estructura d'arbres quaternaris f
(ES) estructura de árbol cuaternario f; estructura de árbol en grado 4
(FR)  structure quaternaire; structure de données quaternaire f
(IT) modello quadtree
Estructura en mosaic que utilitza la quadripartició com a tècnica d'anàlisi d'imatge.
(EN) quadrangle [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrangle m
(ES) cuadrángulo
(FR) quadrangle
(EN) quadrant [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrant m
(ES) cuadrante
(FR) quadrant