Llistat alfabètic

S'han trobat 203 resultats.

(EN) quad-tree data structure [Geomàtica]
sin. quad-tree structure; quadtree
(CA) estructura d'arbres quaternaris f
(ES) estructura de árbol cuaternario f; estructura de árbol en grado 4
(FR)  structure quaternaire; structure de données quaternaire f
(IT) modello quadtree
Estructura en mosaic que utilitza la quadripartició com a tècnica d'anàlisi d'imatge.
(EN) quad-tree decomposition [Geomàtica]
sin. quad-tree segmentation; quadtree
(CA) partició en arbre quaternari m
(ES) partición en árbol cuádruple f
(FR) quadripartition f
(IT) quadrettatura
(EN) quad-tree segmentation [Geomàtica]
sin. quad-tree decomposition; quadtree
(CA) partició en arbre quaternari m
(ES) partición en árbol cuádruple f
(FR) quadripartition f
(IT) quadrettatura
(EN) quad-tree structure [Geomàtica]
sin. quad-tree data structure; quadtree
(CA) estructura d'arbres quaternaris f
(ES) estructura de árbol cuaternario f; estructura de árbol en grado 4
(FR)  structure quaternaire; structure de données quaternaire f
(IT) modello quadtree
Estructura en mosaic que utilitza la quadripartició com a tècnica d'anàlisi d'imatge.
(EN) quadrangle [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrangle m
(ES) cuadrángulo
(FR) quadrangle
(EN) quadrant [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrant m
(ES) cuadrante
(FR) quadrant
(EN) quadrant angle [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle de quadrants m
(ES) ángulo de cuadrantes
(FR) angle de quadrants
(EN) quadrantal [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrantal adj
(ES) cuadrantal
(EN) quadraphony [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) quadrifonia f
(ES) cuadrifonía
(EN) quadratic [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadràtic -a adj
(ES) cuadrático
(FR) quadratique
(EN) quadratic detector [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) detector quadràtic m
(ES) detector cuadrático
(EN) quadratic electro-optical effect [Física]
sin. Kerr effect
(CA) efecte electroòptic quadràtic; efecte Kerr n m
(ES) efecto electroóptico cuadrático; efecto Kerr
(FR) effet électro-optique quadratique; effet Kerr
(EN) quadratic equation [Matemàtiques i estadística]
(CA) equació de segon grau f; equació quadràtica
(ES) ecuación cuadrática; ecuación de segundo grado
(FR) équation quadratique
(EN) quadratic form [Matemàtiques i estadística]
(CA) forma quadràtica f
(ES) forma cuadrática
(FR) forme quadratique
(EN) quadratic mean [Matemàtiques i estadística]
(CA) mitjana quadràtica f
(ES) media cuadrática
(FR) moyenne quadratique
(EN) quadratic remainder [Matemàtiques i estadística]
(CA) residu quadràtic m
(ES) resto cuadrático
(FR) reste quadratique
(EN) quadrature [Física]
(CA) quadratura n f
(ES) cuadratura
(FR) quadrature
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quadrature [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadratura f
(ES) cuadratura
(FR) quadrature
(EN) quadrature component [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) component en quadratura m
(ES) componente en cuadratura
(EN) quadrature hybrid [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) híbrid de 90º m
(ES) híbrido en cuadratura