Llistat alfabètic

S'han trobat 202 resultats.

(EN) quadrature mirror filters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtres de mirall en quadratura m pl
(ES) filtros de espejo en cuadratura
(EN) quadric [Matemàtiques i estadística]
(CA) quàdrica f
(ES) cuádrica
(FR) quadrique
(EN) quadrifolium [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrifoli m
(ES) cuadrifolio
(FR) quadrifolium
(EN) quadrilateral [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrilàter m
(ES) cuadrilátero
(FR) quadrilatère
(EN) quadripole [Física]
(CA) quadripol n m
(ES) cuadripolo
(FR) quadripôle
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quadruple [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadruplet m; quaterna
(ES) cuaterna
(FR) quaterne
(EN) quadruplex [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) quàdruplex adj
(ES) cuádruplex
(EN) quadrupole [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) quadrupol m
(ES) cuadrupolo
(EN) quadtree [Geomàtica]
(CA) arbre quaternari m
(ES) árbol cuádruple m; árbol cuaternario
(FR) arbre quadratique; arbre quaternaire m
(IT) quadtree
Representació d'una imatge obtinguda per quadripartició mitjançant un arbre els nodes del qual sempre generen quatre fills.
(EN) quadtree [Geomàtica]
sin. quad-tree data structure; quad-tree structure
(CA) estructura d'arbres quaternaris f
(ES) estructura de árbol cuaternario f; estructura de árbol en grado 4
(FR) structure de données quaternaire f;  structure quaternaire
(IT) modello quadtree
Estructura en mosaic que utilitza la quadripartició com a tècnica d'anàlisi d'imatge.
(EN) quadtree [Geomàtica]
sin. quad-tree decomposition; quad-tree segmentation
(CA) partició en arbre quaternari m
(ES) partición en árbol cuádruple f
(FR) quadripartition f
(IT) quadrettatura
(EN) qualitative analysis [Enginyeria química]
(CA) anàlisi qualitativa
(ES) nálisis cualitativo
Anàlisi química que determina la natura dels components d'una substància en una mostra.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) qualitative criterion [Enginyeria industrial]
(CA) criteri qualitatiu m
(ES) criterio cualitativo
(DE) Qualitätskriterien
(EN) qualitative research [Economia i organització d'empreses]
(CA) investigació qualitativa f; tècniques qualitatives
(ES) técnicas cualitativas
(FR) recherche qualitative
(EN) quality [Enginyeria industrial]
(CA) qualitat f
(ES) calidad
(DE) Qualität
(EN) quality [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat f
(ES) calidad
(FR) qualité
(EN) quality assurance [Economia i organització d'empreses]
(CA) assegurament de la qualitat f
(ES) aseguramiento de la calidad
(FR) assurance qualité
Grups o sindicats de garantia, tant en l'emissió com en la concessió d'un préstec sindicat. Són un grup d'entitats que es comprometen a la concessió de la totalitat del préstec, o a la disposició de l'import total de la col·locació dels bons o obligacions, amb independència de l'èxit de la col·locació de l'operació principal.
(EN) quality assurance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. quality control
(CA) control de qualitat m
(ES) control de calidad
(EN) quality audit [Economia i organització d'empreses]
(CA) auditoria de qualitat f; inspecció de qualitat
(ES) auditoría de calidad; inspección de calidad
(FR) audit de qualité
(EN) quality certificate [Economia i organització d'empreses]
sin. certificate of quality
(CA) certificat de qualitat m
(ES) certificado de calidad
(FR) certificat de qualité
Document de testimoniatge aportat per l'empresa per garantir que el producte venut posseeix les característiques que diu tenir. Aquest certificat de qualitat va lligat a l'existència d'un control de qualitat per part de la mateixa empresa que ha fabricat el producte, o bé per un laboratori acreditat.