Llistat alfabètic

S'han trobat 202 resultats.

(EN) quantum entanglement [Física]
(CA) entrellaçament quàntic n m
(ES) entrelazamiento cuántico
(FR) intrication quantique
(EN) quantum excitation [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) excitació quàntica f
(ES) excitación cuántica
(EN) quantum field theory [Física]
sin. QFT
(CA) teoria quàntica de camps n f; TQC
(ES) QFT; TCC; teoría cuántica de campos
(FR) QFT; théorie quantique des champs
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quantum gravitation [Física]
(CA) gravitació quàntica n f
(ES) gravitación cuántica
(FR) gravitation quantique
(EN) quantum information [Física]
(CA) informació quàntica n f
(ES) información cuántica
(FR) information quantique
(EN) quantum lifetime [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) temps de vida quàntic m
(ES) tiempo de vida cuántico
(EN) quantum mechanics [Física]
(CA) mecànica quàntica n f
(ES) mecánica cuántica
(FR) mécanique quantique
(EN) quantum number [Física]
(CA) nombre quàntic n m
(ES) número cuántico
(FR) nombre quantique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quantum of action [Física]
sin. Planck's constant
(CA) constant de Planck n f; quàntum d'acció
(ES) constante de Planck; cuanto de acción
(FR) constante de Planck; quantum d'action
Constant fonamental de la física que relaciona l'energia d'un fotó, E , amb la seva freqüència, v , a través de l'expressió E=hv.
(EN) quantum physics [Física]
(CA) física quàntica n f
(ES) física cuántica
(FR) physique quantique
(EN) quantum state [Física]
(CA) estat quàntic n m
(ES) estado cuántico
(FR) état quantique
(EN) quantum statistics [Física]
(CA) estadística quàntica n f
(ES) estadística cuántica
(FR) statistique quantique
(EN) quantum superposition [Física]
(CA) superposició quàntica n f
(ES) superposición cuántica
(FR) superposition quantique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quantum teleportation [Física]
sin. teleportation
(CA) teleportació; teleportació quàntica n f
(ES) teleportación; teleportación cuántica
(FR) téléportation; téléportation quantique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quantum well [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pou quàntic m
(ES) pozo cuántico
(EN) quantum yield [Enginyeria química]
(CA) rendiment quàntic m
(ES) rendimiento cuántico
(EN) quark [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) quark m
(ES) quark
(EN) quark [Física]
(CA) quark n m
(ES) quark
(FR) quark
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quarter wavelength transformer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transformador de quart de longitud d'ona m
(ES) transformador de cuarto de longitud de onda
(EN) quarter wavelength transformer [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) transformador de quart de longitud d'ona m
(ES) transformador de cuarto de longitud de onda