Llistat alfabètic

S'han trobat 203 resultats.

(EN) quasi-rent [Economia i organització d'empreses]
(CA) quasirenda f
(ES) casi-renta
(FR) quasi-revenu
(EN) quasi-static [Física]
(CA) quasiestàtic -a adj
(ES) cuasiestático
(FR) quasi statique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quasi-stationary level [Física]
(CA) nivell quasiestacionari n m; nivell virtual
(ES) nivel cuasiestacionario; nivel virtual
(FR) niveau quasi-stationnaire
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quasicrystal [Física]
(CA) quasicristall n m
(ES) cuasicristal
(FR) quasi-cristal
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quasiparticle [Física]
(CA) quasipartícula n f
(ES) cuasipartícula
(FR) quasi-particule
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) quaternary [Matemàtiques i estadística]
(CA) quaternari -ària adj
(ES) cuaternario
(FR) quaternaire
(EN) quaternary carbon atom [Enginyeria química]
(CA) carboni quaternari
(ES) átomo de carbono cuaternario; carbono cuaternario
Àtom de carboni unit a quatre altres àtoms de carboni mitjançant enllaços covalents.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) quaternion [Matemàtiques i estadística]
(CA) quatern m
(ES) cuaterna
(FR) quaterne
(EN) quaternion [Matemàtiques i estadística]
(CA) quaternió m
(ES) cuaternión
(FR) quaternion
(EN) quay [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. dock; pier; wharf
(CA) moll m
(ES) muelle
(EN) qubit [Física]
sin. qbit; quantum bit
(CA) bit quàntic n m; qbit
(ES) bit cuántico; qbit; qubit
(FR) bit quantique; qbit; qubit
Unitat d'informació quàntica que, en el context quàntic, té un paper anàleg al del bit en el camp de la informació clàssica.
(EN) quefrency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) qüefrència f
(ES) quefrency
(EN) quench [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) quench m
(ES) extinción de la superconductividad; quench
Nota El quench és la pèrdua, generalment transitòria, de les propietats superconductores d'un imant a causa d'un increment sobtat de la seva temperatura.
(EN) quencher [Enginyeria química]
(CA) desactivador m
(ES) desactivador
(EN) quenching [Enginyeria química]
(CA) desactivació f
(ES) desactivación
(EN) quenching constant [Enginyeria química]
(CA) constant de desactivació f
(ES) constante de desactivación
(EN) quera [Ciències de la Terra]
(CA) quera f
(ES) quera
(FR) quera
(EN) query [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) consulta f
(ES) consulta
(EN) query language [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) llenguatge d'interrogació m
(ES) lenguaje de consulta
(EN) questionnaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) qüestionari m
(ES) cuestionario
(FR) questionnaire