Llistat alfabètic

S'han trobat 62 resultats.

(FR) Q-contrôle [Economia i organització d'empreses]
(CA) Q-control m
(ES) Q-control
(EN) Q-control
(FR) quadrangle [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrangle m
(ES) cuadrángulo
(EN) quadrangle
(FR) quadrant [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrant m
(ES) cuadrante
(EN) quadrant
(FR) quadratique [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadràtic -a adj
(ES) cuadrático
(EN) quadratic
(FR) quadrature [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadratura f
(ES) cuadratura
(EN) quadrature
(FR) quadrifolium [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrifoli m
(ES) cuadrifolio
(EN) quadrifolium
(FR) quadrilatère [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrilàter m
(ES) cuadrilátero
(EN) quadrilateral
(FR) quadrilatère complèt [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadrilàter complet m
(ES) cuadrilátero completo
(EN) complete quadrilateral
(FR) quadrillage [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadricula f
(ES) cuadricula
(EN) squared pattern
(FR) quadrillage [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadriculació f
(ES) cuadriculación
(EN) squaring
(FR) quadriller [Matemàtiques i estadística]
(CA) quadricular v tr
(ES) cuadricular
(EN) rule squares, to
(FR) quadripartition f [Geomàtica]
(CA) partició en arbre quaternari m
(ES) partición en árbol cuádruple f
(EN) quad-tree decomposition; quad-tree segmentation; quadtree
(IT) quadrettatura
(FR) quadrique [Matemàtiques i estadística]
(CA) quàdrica f
(ES) cuádrica
(EN) quadric
(FR) qualification [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualificació f
(ES) calificación
(EN) professional skills
(FR) qualification financière [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualificació financera; ràting m
(ES) calificación financiera
(EN) rating
(FR) qualification opératoire [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualificació operativa f
(ES) calificación operativa
(EN) operative skills
(FR) qualification réelle [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualificació real f
(ES) calificación real
(EN) real skills
(FR) qualification tacite [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualificació tàcita f
(ES) calificación tácita
(EN) tacit skills
(FR) qualité [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat f
(ES) calidad
(EN) quality
(FR) qualité concertée [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualitat concertada f
(ES) calidad concertada
(EN) agreed quality