Llistat alfabètic

S'han trobat 2175 resultats.

(CA) R [Matemàtiques i estadística]
sin. nombre real m
(ES) número real
(EN) real number
(FR) nombre réel
(CA) R+D [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. recerca i desenvolupament f
(ES) I+D [sigla]; investigación y desarrollo
(EN) R&D [sigla]; research and development
(FR) RD [sigla]; recherche et développement
(CA) R2 [Economia i organització d'empreses]
sin. coeficient de determinació m
(ES) coeficiente de determinación; R2
(EN) coefficient of determination; determination coefficient; R-squared; R2
(FR) coefficient de détermination
(CA) rabeig m [Enginyeria mecànica]
(ES) baño
(CA) rabeig m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) remanso
(EN) backwater
(CA) racional adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) racional
(EN) rational
(FR) rationnel
(CA) racionalitat f [Economia i organització d'empreses]
(ES) racionalidad
(EN) rationality
(FR) rationalité
(CA) racionalitat limitada f [Economia i organització d'empreses]
(ES) racionalidad limitada
(EN) limited rationality
(FR) rationalité limitée
(CA) racionalitat procedimental f [Economia i organització d'empreses]
(ES) racionalidad procedimental
(EN) procedural rationality
(FR) rationalité procédure
(CA) racionalitat substancial f [Economia i organització d'empreses]
sin. racionalitat substantiva
(ES) racionalidad sustantiva
(EN) sustantive rationality
(FR) rationalité substantielle
(CA) racionalitat substantiva [Economia i organització d'empreses]
sin. racionalitat substancial f
(ES) racionalidad sustantiva
(EN) sustantive rationality
(FR) rationalité substantielle
(CA) racionalització f [Economia i organització d'empreses]
(ES) racionalización
(EN) rationalisation; streamlining
(FR) rationalisation
(CA) racionalitzar v tr [Matemàtiques i estadística]
(ES) racionalizar
(EN) rationalize, to
(FR) rationaliser
(CA) racionalitzat -ada adj [Física]
(ES) racionalizado
(EN) rationalised; rationalized
(FR) rationalisé
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(CA) racionament m [Economia i organització d'empreses]
(ES) racionamiento
(EN) rationing
(FR) rationnement
(CA) rad m [Energies]
sin. radiant
(ES) rad; radián
(EN) rad; radian
(FR) rad; radian
Unitat de mesura de l'angle pla, que equival a l'angle els costats del qual intercepten, en una circumferència amb centre en el seu vèrtex, un arc de longitud igual al seu radi.
(CA) rad n m [Física]
(ES) rad
(EN) rad
(FR) rad
rd
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(CA) radar m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) radar
(EN) radar
(CA) radar m [Geomàtica]
(ES) radar m
(EN) radar; radio detection and ranging
(FR) radar m
(IT) radar
Sistema de localització per ràdio basada en la comparació dels senyals de referència i els senyals radioelèctrics reflectits pels fenòmens geogràfics situats a l'escena explorada.
(CA) radar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) radar
(EN) radar