Llistat alfabètic

S'han trobat 2017 resultats.

(ES) ruina funcional [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ruïna funcional f
(ES) ruinoso -sa [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ruïnós -osa adj
Dit de l'edifici en estat de ruïna.
(ES) rumor [Economia i organització d'empreses]
(CA) rumor m
(EN) rumour
(FR) rumeur
(ES) rúptico [Ciències de la Terra]
(CA) rúptic -a adj
(EN) ruptic
(FR) ruptique
(ES) ruptura [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. rotura
(CA) ruptura f
Separació física en més d'una part d'un material o element constructiu que es produeix quan se supera la seva resistència mecànica.
(ES) ruptura [Energies]
(CA) ruptura f
(EN) breakdown
(FR) claquage; rupture
Fenomen que té lloc en una junció pn inversament polaritzada quan se sobrepassa un valor determinat de la tensió aplicada.
(ES) ruptura [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ruptura f
(EN) breakdown
(ES) ruptura de estocs [Economia i organització d'empreses]
(CA) ruptura d'estoc f
(EN) stockout
(FR) rupture de stock
(ES) ruptura dieléctrica [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) ruptura dielèctrica f
(EN) voltage breakdown
(ES) ruta catalana [Economia i organització d'empreses]
(CA) ruta catalana f
(FR) route catalane
(ES) ruta del proceso [Economia i organització d'empreses]
(CA) ruta del procés f
(EN) process path
(FR) route du procès
(ES) rutilo [Ciències de la Terra]
(CA) rútil m
(EN) rutile
(FR) rutile
(ES) rutina [Matemàtiques i estadística]
(CA) rutina f
(EN) routine
(FR) routine
(ES) rutina organizativa [Economia i organització d'empreses]
(CA) rutina organitzativa f
(EN) organisational routine
(FR) routine organisationnelle
(ES) rutinario [Matemàtiques i estadística]
(CA) rutinari -ària adj
(EN) routine
(FR) routinier
(ES) RVR [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. alcance visual en pista
(CA) abast visual en pista m; RVR [sigla]
(EN) runway visual range; RVR [sigla]
(FR) portée visuelle de piste; PVP [sigla]
(ES) RWIN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ventana de recepción
(CA) finestra de recepció f; RWIN [sigla]
(EN) receive window; RWIN [sigla]