Llistat alfabètic

S'han trobat 2017 resultats.

(ES) radiación coherente [Enginyeria química]
(CA) radiació coherent f
(EN) coherent radiation
(ES) radiación contraria [Energies]
(CA) radiació contrària f
(EN) atmospheric downward radiation
(FR) rayonnement contraire
Radiació atmosfèrica (1) que arriba a la terra.
(ES) radiación contraria f [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) radiació contrària f
(EN) atmospheric downward radiation
(FR) rayonnement contraire
Radiació atmosfèrica que arriba a la terra. [Font de la definició: Diccionari d'energia solar, UPC]
(ES) radiación de canalización [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) radiació de canalització f
(EN) channeling radiation
(ES) radiación de Cherenkov [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. luz de Cherenkov
(CA) llum de Txerenkov; radiació de Txerenkov f
(EN) Cherenkov light; Cherenkov radiation
(ES) radiación de colisión [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. beamstrahlung
(CA) beamstrahlung m; radiació de col·lisió
(EN) beamstrahlung
Nota El beamstrahlung o radiació de col·lisió és l'efecte d'emissió de radiació causada per l'encorbament de les trajectòries de les partícules a causa de la interacció, mitjançant forts camps electromagnètics, dels feixos incidents en col•lisionadors d'alta lluminositat.
(ES) radiación de frenado [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. desaceleración radiactiva
(CA) bremsstrahlung; radiació de frenada f
(EN) bremsstrahlung
(ES) radiación de onda corta [Ciències de la Terra]
(CA) radiació d'ona curta f
(EN) short-wave radiation
(FR) rayonnement d'onde courte; rayonnement de courtes longueurs d'onde
Radiació que té una longitud d'ona entre 0,2 i 5 µm.
(ES) radiación de onda corta [Energies]
(CA) radiació d'ona curta f
(EN) shortwave radiation
(FR) rayonnement d'onde courte
Radiació electromàgnètica de longituds d'ona compreses entre 0,2 i 5 micres.
(ES) radiación de onda larga [Ciències de la Terra]
(CA) radiació d'ona llarga f
(EN) long-wave radiation
(FR) rayonnement d'onde longue; rayonnement de grandes longueurs d'onde
Radiació que té una longitud d'ona més gran de 5 µm.
(ES) radiación de onda larga [Energies]
(CA) radiació d'ona llarga f
(EN) long-wave radiation
(FR) rayonnement d'onde longue
Radiació electromagnètica de longituds d'ona compreses entren 5 i 1000 micres.
(ES) radiación de resonancia [Enginyeria química]
sin. fluorescencia de resonancia
(CA) fluorescència de ressonància; radiació de ressonància f
(EN) resonance fluorescence; resonance radiation
(ES) radiación del cuerpo negro [Ciències de la Terra]
(CA) radiació del cos negre f
(EN) black-body radiation; blackbody radiation
(FR) rayonnement du corps noir
Radiació emesa per un cos negre.
(ES) radiación del cuerpo negro [Energies]
(CA) radiació del cos negre f
(EN) blackbody radiation
(FR) rayonnement du corps noir
Radiació electromagnètica emesa per un cos negre a una temperatura concreta i que compleix la llei de Stephan-Boltzmann.
(ES) radiación difusa [Ciències de la Terra]
(CA) radiació difusa f
(EN) diffuse radiation
(FR) rayonnement diffus
Radiació solar incident que procedeix de totes les direccions de l'espai, excepte del disc solar.
(ES) radiación difusa [Energies]
(CA) radiació difusa f
(EN) diffuse radiation
(FR) rayonnement diffus
Radiació electromagnètica els raigs de la qual no són paral·lels i procedeixen de direccions diferents perquè ha estat dispersada per partícules o cossos que interfereixen en la seva trajectòria.
(ES) radiación difusa en cielo azul [Energies]
(CA) radiació difusa en cel blau f
(EN) blue sky diffuse radiation
(FR) rayonnement diffus par ciel bleu
Radiació difusa (2) que ha estat dispersada per les partícules i les molècules de l'atmosfera en un dia serè.
(ES) radiación directa [Ciències de la Terra]
(CA) radiació directa f
(EN) direct radiation
(FR) rayonnement direct
Radiació solar incident que procedeix del disc solar sense haver sofert canvis de direcció per la seva interacció amb l'atmosfera.
(ES) radiación directa [Energies]
(CA) radiació directa f
(EN) direct radiation
(FR) rayonnement direct
Radiació electromagnètica els raigs de la qual són paral·lels i procedeixen d'una sola direcció.
(ES) radiación efectiva [Ciències de la Terra]
(CA) radiació efectiva f
(EN) effective radiation
(FR) rayonnement effectif
Balanç de radiació d'una superfície horitzontal de color negre orientada cap amunt que té una temperatura igual a la temperatura de l'aire.