Llistat alfabètic

S'han trobat 2017 resultats.

(ES) radiación efectiva [Energies]
(CA) balanç de radiació d'ona llarga f; radiació efectiva
(EN) effective radiation
(FR) rayonnement effectif
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació terrestre i la radiació contrària.
(ES) radiación electromagnética [Energies]
(CA) radiació electromagnètica f
(EN) electromagnetic radiation
(FR) rayonnement électromagnétique
Energia emesa i propagada sense necessitat d'un suport material, en forma d'ones electromagnètiques.
(ES) radiación electromagnética [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) radiació electromagnètica f
(EN) electromagnetic radiation
(ES) radiación electromagnética [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) radiació electromagnètica f
(EN) electromagnetic radiation
(ES) radiación extraterrestre [Energies]
(CA) radiació extraterrestre f
(EN) extra-terrestrial radiation
(FR) rayonnement extraterrestre
Radiació solar que arriba a la capa exterior de l'atmosfera terrestre.
(ES) radiación global [Ciències de la Terra]
(CA) radiació global f
(EN) global radiation
(FR) rayonnement global
Radiació que resulta de la suma de la radiació directa (2) i de la radiació difusa (1) que incideixen sobre una superfície.
(ES) radiación incidente [Energies]
(CA) radiació incident f
(EN) incident radiation
(FR) rayonnement incident
Radiació electromagnètica que arriba a una superfície per unitat de temps i per unitat d'àrea.
(ES) radiación incoherente [Enginyeria química]
(CA) radiació incoherent f
(EN) incoherent radiation
(ES) radiación infrarroja [Energies]
(CA) radiació infraroja f
(EN) infrared radiation
(FR) rayonnement infrarouge
Radiació electromagnètica que pertany a l'espectre que comprèn l'interval que va des del límit de la llum visible, de 0.72 micres de longitud d'ona, fins a les microones, de 1000 micres.
(ES) radiación infrarroja lejana [Energies]
(CA) radiació infraroja llunyana f
(EN) distant infrared radiation
(FR) rayonnement infrarouge lointain
Radiació infraroja de longituds d'ona compreses entre 5.6 i 1000 micres.
(ES) radiación infrarroja media [Energies]
(CA) radiació infraroja mitjana f
(EN) middle infrared radiation
(FR) rayonnement infrarouge moyen
Radiació infraroja de longituds d'ona compreses entre 1,5 i 5,6 micres.
(ES) radiación infrarroja próxima [Energies]
(CA) radiació infraroja pròxima f
(EN) near infrared radiation
(FR) rayonnement infrarouge proche
Radiació infraroja de longituds d'ona compreses entre 0,72 i 1,5 micres.
(ES) radiación ionizante [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) radiació ionitzant f
(EN) ionizing radiation
(ES) radiación marginal [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) radiació marginal f
(EN) stray radiation
(ES) radiación nocturna [Energies]
(CA) radiació nocturna f
(EN) nocturnal radiation
(FR) rayonnement nocturne
Radiació terrestre mesurada únicament durant la nit.
(ES) radiación normal [Energies]
(CA) radiació normal f
(EN) normal radiation
(FR) rayonnement normal
Radiació incident perpendicular a la superfície d'absorció.
(ES) radiación reflejada [Ciències de la Terra]
(CA) radiació reflectida f
(EN) reflected radiation
(FR) rayonnement réfléchi
Radiació que ha experimentat reflexió.
(ES) radiación reflejada [Energies]
(CA) radiació reflectida f
(EN) reflected radiation
(FR) rayonnement réfléchi
Radiació que, després d'incidir sobre una superfície reflectora, canvia de trajectòria i es dirigeix cap a una altra direcció.
(ES) radiación reflejada [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) radiació reflectida f
(EN) skyshine radiation
(ES) radiación refractada [Energies]
(CA) radiació refractada f
(EN) refracted radiation
(FR) rayonnement réfracté
Radiació que, quan travessa una superfície que limita dos medis diferents, canvia de trajectòria i emergeix amb un angle diferent del d'incidència.