Llistat alfabètic

S'han trobat 1701 resultats.

(EN) R coefficient [Energies]
sin. thermal resistance coefficient
(CA) coeficient de resistència tèrmica m; coeficient R
(ES) coeficiente de resistencia térmica; coeficiente R
(FR) coefficient de résistance thermique; coefficient R
Suma de la resistència superficial i de la resistència tèrmica d'una estructura.
Nota: Inversa del coeficient de transmissió tèrmica.
(EN) R horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó R m
(ES) horizonte R
(FR) horizon R
(EN) R&D [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. research and development
(CA) R+D [sigla]; recerca i desenvolupament f
(ES) I+D [sigla]; investigación y desarrollo
(FR) RD [sigla]; recherche et développement
(EN) R&D management [Economia i organització d'empreses]
(CA) gestió de la innovació f
(ES) gestión de la I+D; gestión de la innovación
(FR) gestion de l'innovation
(EN) R&D management [Economia i organització d'empreses]
(CA) gestió de la R+D f
(ES) getión de la I+D
(FR) gestion de R+D
(EN) R-squared [Economia i organització d'empreses]
sin. coefficient of determination; determination coefficient; R2
(CA) coeficient de determinació m; R2
(ES) coeficiente de determinación; R2
(FR) coefficient de détermination
(EN) R/V converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. resistance-to-voltage converter
(CA) convertidor de resistència-tensió m
(ES) convertidor de resistencia-tensión
(EN) R2 [Economia i organització d'empreses]
sin. coefficient of determination; determination coefficient; R-squared
(CA) coeficient de determinació m; R2
(ES) coeficiente de determinación; R2
(FR) coefficient de détermination
(EN) rabbit hair [Enginyeria tèxtil]
(CA) pèl de conill m
(ES) pelo de conejo
(FR) poil de lapin
(DE) Kaninhaar
Pèl que procedeix de diverses races de conills i que s'utilitza per a la fabricació de capells de feltre.
(EN) race track microtron [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. RTM
(CA) microtró de pista m; RTM
(ES) microtrón de pista; RTM
(EN) rack [Enginyeria mecànica]
(CA) cremallera f
(ES) cremallera
(FR) crémaillère
(EN) rack [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bastidor m
(ES) bastidor
(EN) rack [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bastidor amb guies m
(ES) bastidor con guías
(EN) rack and pinion transmission [Enginyeria industrial]
(CA) transmissió per cremallera f
(ES) transmisión por cremallera
(FR) transmission par pignon-crémaillère
Transmissió, formada per una cremallera i un pinyó, que transforma un moviment de rotació en un moviment de translació o viceversa.
(EN) rad [Energies]
sin. radian
(CA) rad m; radiant
(ES) rad; radián
(FR) rad; radian
Unitat de mesura de l'angle pla, que equival a l'angle els costats del qual intercepten, en una circumferència amb centre en el seu vèrtex, un arc de longitud igual al seu radi.
(EN) rad [Física]
(CA) rad n m
(ES) rad
(FR) rad
rd
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) radar [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) radar m
(ES) radar
(EN) radar [Geomàtica]
sin. radio detection and ranging
(CA) radar m
(ES) radar m
(FR) radar m
(IT) radar
Sistema de localització per ràdio basada en la comparació dels senyals de referència i els senyals radioelèctrics reflectits pels fenòmens geogràfics situats a l'escena explorada.
(EN) radar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) radar
(ES) radar
(EN) radar astronomy [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) radarastronomia f
(ES) radarastronomía