Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rabattement [Matemàtiques i estadística]
(CA) abatiment m; rebatiment
(ES) abatimiento
(EN) abatement; rebatement
(FR) rabattement d'une figure [Matemàtiques i estadística]
(CA) abatiment d'una figura m
(ES) abatimiento de una figura
(FR) raccourci [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) accés directe; drecera f
(ES) acceso directo
(EN) shortcut
(FR) rachat d'entreprise avec effet de levier [Economia i organització d'empreses]
(CA) compra palanquejada f
(ES) compra apalancada
(EN) leveraged buy-out
(FR) rachat d'une entreprise par ses salaries [Economia i organització d'empreses]
(CA) employee buy-out f
(ES) employee buy-out
(EN) employee buy-out
(FR) racine [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) arrel f
(ES) raíz
(EN) root
Vèrtex, en un arbre, que no és fill de cap altre vèrtex.
(FR) racine d'un polynôme [Matemàtiques i estadística]
sin. zéro d'un polynôme
(CA) arrel d'un polinomi f; zero d'un polinomi
(ES) cero de un polinomio; raíz de un polinomio
(EN) root of a polynomial; zero of a polynomial
(FR) racine multiple [Matemàtiques i estadística]
(CA) arrel múltiple f
(ES) raíz múltiple
(FR) racine n-ième [Matemàtiques i estadística]
(CA) arrel enèsima f
(ES) raíz enésima
(EN) nth root
(FR) racine simple [Matemàtiques i estadística]
(CA) arrel simple f
(ES) raíz simple
(EN) simple root
(FR) rad [Energies]
sin. radian
(CA) rad m; radiant
(ES) rad; radián
(EN) rad; radian
Unitat de mesura de l'angle pla, que equival a l'angle els costats del qual intercepten, en una circumferència amb centre en el seu vèrtex, un arc de longitud igual al seu radi.
(FR) rad [Física]
(CA) rad n m
(ES) rad
(EN) rad
rd
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) radar m [Geomàtica]
(CA) radar m
(ES) radar m
(EN) radar; radio detection and ranging
(IT) radar
Sistema de localització per ràdio basada en la comparació dels senyals de referència i els senyals radioelèctrics reflectits pels fenòmens geogràfics situats a l'escena explorada.
(FR) radar imageur m [Geomàtica]
(CA) radar d'imatge m
(ES) radar de imágenes; radar generador de imágenes m
(EN) imaging radar
(IT) radar generatore di immagini
Radar concebut per proporcionar la imatge d'objectes extensos.
(FR) radar météorologique [Ciències de la Terra]
(CA) radar meteorològic m
(ES) radar meteorológico
(EN) meteorological radar; weather radar
Radar que detecta la presència de núvols i de precipitacions i permet determinar-ne les característiques.
(FR) radargrammétrie f [Geomàtica]
(CA) radargrametria f
(ES) radargrametría f
(EN) radargrammetry
(IT) radargrammetria
Tècniques d'explotació de les radargrafies que permeten determinar les característiques geomètriques del terreny i representar-ne tant les formes com els detalls.
(FR) radargraphie [Geomàtica]
sin. cliché radar; image radar f
(CA) imatge radar f
(ES) imagen de radar f
(EN) radar image
(IT) immagine radar
Document obtingut per radargrafia.
(FR) radargraphie f [Geomàtica]
(CA) radargrafia f
(ES) radargrafía f
(EN) radar image; radargraphy
(IT) radargrafia
Tècnica que permet obtenir imatges a partir de senyals recollits per un aparell de radargrametria.
(FR) radial [Matemàtiques i estadística]
(CA) radial adj
(ES) radial
(EN) radial
(FR) radian [Matemàtiques i estadística]
(CA) radian m; radiant
(ES) radián; radiante
(EN) radian