Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rayonnement du corps noir [Energies]
(CA) radiació del cos negre f
(ES) radiación del cuerpo negro
(EN) blackbody radiation
Radiació electromagnètica emesa per un cos negre a una temperatura concreta i que compleix la llei de Stephan-Boltzmann.
(FR) rayonnement effectif [Ciències de la Terra]
(CA) radiació efectiva f
(ES) radiación efectiva
(EN) effective radiation
Balanç de radiació d'una superfície horitzontal de color negre orientada cap amunt que té una temperatura igual a la temperatura de l'aire.
(FR) rayonnement effectif [Energies]
(CA) balanç de radiació d'ona llarga f; radiació efectiva
(ES) radiación efectiva
(EN) effective radiation
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació terrestre i la radiació contrària.
(FR) rayonnement électromagnétique [Energies]
(CA) radiació electromagnètica f
(ES) radiación electromagnética
(EN) electromagnetic radiation
Energia emesa i propagada sense necessitat d'un suport material, en forma d'ones electromagnètiques.
(FR) rayonnement électromagnétique [Física]
(CA) radiació electromagnètica n f
(ES) radiación electromagnética
(EN) electromagnetic radiation; EMR
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement extraterrestre [Energies]
(CA) radiació extraterrestre f
(ES) radiación extraterrestre
(EN) extra-terrestrial radiation
Radiació solar que arriba a la capa exterior de l'atmosfera terrestre.
(FR) rayonnement global [Ciències de la Terra]
(CA) radiació global f
(ES) radiación global
(EN) global radiation
Radiació que resulta de la suma de la radiació directa (2) i de la radiació difusa (1) que incideixen sobre una superfície.
(FR) rayonnement incident [Energies]
(CA) radiació incident f
(ES) radiación incidente
(EN) incident radiation
Radiació electromagnètica que arriba a una superfície per unitat de temps i per unitat d'àrea.
(FR) rayonnement indirectement ionisant [Física]
(CA) radiació indirectament ionitzant n f
(ES) radiación indirectamente ionizante
(EN) indirectly ionising radiation; indirectly ionizing radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement infrarouge [Energies]
(CA) radiació infraroja f
(ES) radiación infrarroja
(EN) infrared radiation
Radiació electromagnètica que pertany a l'espectre que comprèn l'interval que va des del límit de la llum visible, de 0.72 micres de longitud d'ona, fins a les microones, de 1000 micres.
(FR) rayonnement infrarouge [Física]
(CA) radiació infraroja; raigs infrarojos n m pl; rajos infrarojos
(ES) radiación infrarroja
(EN) infrared radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement infrarouge lointain [Energies]
(CA) radiació infraroja llunyana f
(ES) radiación infrarroja lejana
(EN) distant infrared radiation
Radiació infraroja de longituds d'ona compreses entre 5.6 i 1000 micres.
(FR) rayonnement infrarouge moyen [Energies]
(CA) radiació infraroja mitjana f
(ES) radiación infrarroja media
(EN) middle infrared radiation
Radiació infraroja de longituds d'ona compreses entre 1,5 i 5,6 micres.
(FR) rayonnement infrarouge proche [Energies]
(CA) radiació infraroja pròxima f
(ES) radiación infrarroja próxima
(EN) near infrared radiation
Radiació infraroja de longituds d'ona compreses entre 0,72 i 1,5 micres.
(FR) rayonnement ionisant [Física]
(CA) radiació ionitzant n f
(ES) radiación ionizante
(EN) ionising radiation; ionizing radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement nocturne [Energies]
(CA) radiació nocturna f
(ES) radiación nocturna
(EN) nocturnal radiation
Radiació terrestre mesurada únicament durant la nit.
(FR) rayonnement normal [Energies]
(CA) radiació normal f
(ES) radiación normal
(EN) normal radiation
Radiació incident perpendicular a la superfície d'absorció.
(FR) rayonnement primaire [Física]
(CA) radiació primària n f
(ES) radiación primaria
(EN) primary radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rayonnement réfléchi [Ciències de la Terra]
(CA) radiació reflectida f
(ES) radiación reflejada
(EN) reflected radiation
Radiació que ha experimentat reflexió.
(FR) rayonnement réfléchi [Energies]
(CA) radiació reflectida f
(ES) radiación reflejada
(EN) reflected radiation
Radiació que, després d'incidir sobre una superfície reflectora, canvia de trajectòria i es dirigeix cap a una altra direcció.