Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) radian [Matemàtiques i estadística]
(CA) radian m; radiant
(ES) radián; radiante
(EN) radian
(FR) radian [Física]
(CA) radian n m; radiant
(ES) radián
(EN) radian
rad
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) radian [Energies]
sin. rad
(CA) rad m; radiant
(ES) rad; radián
(EN) rad; radian
Unitat de mesura de l'angle pla, que equival a l'angle els costats del qual intercepten, en una circumferència amb centre en el seu vèrtex, un arc de longitud igual al seu radi.
(FR) radiance [Física]
(CA) radiància n f
(ES) radiancia
(EN) radiance
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) radiance [Energies]
sin. luminance énergétique
(CA) luminància energètica f; radiància
(ES) luminancia energética; radiancia
(EN) radiance
Donats un punt d'una superfície i una certa direcció, quocient entre la intensitat de radiació en aquesta direcció d'un element infinitament petit de la superfície que envolta el punt considerat per l'àrea de la projecció ortogonal d'aquest element sobre un pla perpendicular a la direcció considerada.
(FR) radiance [Ciències de la Terra]
(CA) radiància f
(ES) radiancia
(EN) radiance
Quocient entre la intensitat de radiació emesa en una direcció per una superfície infinitesimal radiativa i l'àrea d'aquesta superfície projectada ortogonalment a la direcció donada.
(FR) radiance spectrale [Física]
(CA) radiància espectral n f
(ES) radiancia espectral
(EN) spectral radiance
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) radiant -ante [Energies]
(CA) radiant adj
(ES) radiante
(EN) radiant
Dit dels cossos, els materials, etc. capaços d'emetre i de propagar energia per radiació.
(FR) radiateur [Energies]
(CA) radiador m
(ES) radiador
(EN) radiator
Aparell amb una gran superfície d'intercanvi que facilita la difusió de calor, que serveix per intercanviar calor entre un termòfor i l'ambient.
(FR) radiation [Ciències de la Terra]
sin. rayonnement
(CA) radiació f
(ES) radiación
(EN) radiation
Emissió i transferència d'energia en forma d'ones electromagnètiques o partícules.
(FR) radiation [Ciències de la Terra]
sin. rayonnement
(CA) radiació f
(ES) radiación
(EN) radiation
Energia emesa o transferida en forma d'ones electromagnètiques o partícules.
(FR) radiation [Ciències de la Terra]
sin. rayonnement
(CA) radiació f
(ES) radiación
(EN) radiation
Conjunt d'ones electromagnètiques o partícules emeses per un cos a temperatura més gran de 0 K.
(FR) radiation [Energies]
sin. rayonnement
(CA) radiació f
(ES) radiación
(EN) radiation
Energia emesa i propagada en forma d'ones electromagnètiques o de partícules que desprenen els cossos a una temperatura superior a 0 K.
(FR) radiation [Física]
(CA) radiació n f
(ES) radiación
(EN) radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) radiation de Tcherenkov [Física]
(CA) radiació de Txerenkov n f
(ES) radiación de Cherenkov
(EN) Cherenkov radiation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) radiatus [Ciències de la Terra]
(CA) radiatus adj
(ES) radiatus
(EN) radiatus
Dit de la varietat de núvol del gènere cirrus, altocumulus, altostratus, stratocumulus o cumulus format per bandes amples i paral·leles que travessen el cel.
(FR) radical [Matemàtiques i estadística]
(CA) radical m
(ES) radical
(EN) radical
(FR) radical double de second degré [Matemàtiques i estadística]
(CA) radical doble de segon grau m
(ES) radical doble de segundo grado
(EN) double radical of second degree
(FR) radicande [Matemàtiques i estadística]
(CA) nombre subradical; radicand m
(ES) radicando
(EN) radicand
(FR) radioactividad [Física]
(CA) radioactivitat n f
(ES) radiactividad
(EN) radioactivité; radioactivity
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149