Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rang d'un bien [Economia i organització d'empreses]
(CA) rang d'un bé m
(ES) rango de un bien
(EN) market radius
(FR) rang d'une application linéaire [Matemàtiques i estadística]
(CA) rang d'una aplicació lineal m
(ES) rango de una aplicación lineal
(EN) rank of a linear application
(FR) rang d'une fonction [Matemàtiques i estadística]
(CA) abast d'una funció m; rang d'una funció; recorregut d'una funció
(ES) rango de una función; recorrido de una función
(EN) range of a function
(FR) rang d'une matrice [Matemàtiques i estadística]
(CA) rang d'una matriu m
(ES) rango de una matriz
(EN) rank of a matrix
(FR) ranker [Ciències de la Terra]
(CA) rànker m
(ES) ranker
(EN) ranker
Sòl format sobre roques silícies, amb l'horitzó superficial ben desenvolupat i ric en humus.
(FR) raphia [Enginyeria tèxtil]
(CA) ràfia f
(ES) rafia
(EN) raffia
(DE) Raffia
Fibra vegetal blana, sedosa i resistent, que procedeix de l'epidermis de les fulles de Raphia raffia i que s'utilitza per a la fabricació de cordills, estores i objectes de cistelleria.
(FR) raphia [Enginyeria tèxtil]
(CA) ràfia f
(ES) rafia
(EN) raffia
(DE) Raffia
Fibra sintètica que té forma de cinta estreta i plana, que s'obté a partir de la divisió d'una pel·lícula poliolefínica d'aplicació tèxtil i que s'utilitza per a la fabricació de cordills i teixits de ràfia.
(FR) rapidité [Física]
(CA) rapidesa n f
(ES) rapidez
(EN) rapidity
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rapport [Matemàtiques i estadística]
sin. raison; relation
(CA) raó f
(ES) razón
(EN) ratio
(FR) rapport [Economia i organització d'empreses]
(CA) comunicació; dictamen m; informe
(ES) comunicación; dictamen; informe
(EN) report
(FR) rapport [Economia i organització d'empreses]
sin. rapport comptable
(CA) informe comptable; memòria f; memòria comptable
(ES) informe contable; memoria contable
(EN) financial report
(FR) rapport anharmonique [Matemàtiques i estadística]
sin. rapport croisé; rapport double
(CA) raó anharmònica; raó creuada; raó doble f
(ES) razón anarmónica; razón cruzada; razón doble
(EN) anharmonic ratio; cross-ratio
(FR) rapport arithmétique [Matemàtiques i estadística]
sin. différence
(CA) diferència; raó aritmètica f
(ES) diferencia; razón aritmética
(EN) arithmetic ratio; difference
(FR) rapport capital-travail [Economia i organització d'empreses]
(CA) intensitat de capital f; relació capital-treball
(ES) intensidad de capital; relación capital-trabajo
(EN) capital intensity; capital-labour ratio
(FR) rapport carbone-azote [Ciències de la Terra]
(CA) relació carboni-nitrogen f
(ES) relación carbono-nitrógeno
(EN) carbon-nitrogen ratio
(FR) rapport comptable [Economia i organització d'empreses]
sin. rapport
(CA) informe comptable; memòria f; memòria comptable
(ES) informe contable; memoria contable
(EN) financial report
(FR) rapport croisé [Matemàtiques i estadística]
sin. rapport anharmonique; rapport double
(CA) raó anharmònica; raó creuada; raó doble f
(ES) razón anarmónica; razón cruzada; razón doble
(EN) anharmonic ratio; cross-ratio
(FR) rapport d'absorption de sodium [Ciències de la Terra]
(CA) relació d'adsorció de sodi f
(ES) relación de adsorción de sodio
(EN) sodium adsorption ratio
(FR) rapport d'accroissement [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó incremental f
(ES) razón incremental
(EN) incremental ratio
(FR) rapport d'échange [Economia i organització d'empreses]
(CA) relació d'intercanvi f
(ES) relación de intercambio
(EN) terms of trade