Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rapporteur [Matemàtiques i estadística]
(CA) transportador m
(ES) transportador
(EN) protractor
(FR) rappost d'audit [Economia i organització d'empreses]
(CA) informe de l'auditor m
(ES) informe del auditor
(EN) audit report
(FR) raréfaction [Física]
(CA) rarefacció n f
(ES) rarefacción
(EN) rarefaction
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rasante [Matemàtiques i estadística]
(CA) rasant f
(ES) rasante
(EN) grazing
(FR) ratio [Economia i organització d'empreses]
(CA) ràtio f
(ES) ratio
(EN) ratio
(FR) ratio [Matemàtiques i estadística]
(CA) ràtio f
(ES) ratio
(EN) ratio
(FR) ratio cotation/bénéfice [Economia i organització d'empreses]
(CA) PER [sigla]; ràtio cotització-benefici f
(ES) PER [sigla]; ratio cotización-beneficio
(EN) P/E ratio; price/earnings ratio
(FR) ratio de couverture [Economia i organització d'empreses]
(CA) ràtio de cobertura f; ràtio de hedger
(ES) ratio de cobertura
(EN) coverage ratio; hedging ratio
(FR) ratio delta [Economia i organització d'empreses]
(CA) ràtio delta f
(ES) ratio delta
(EN) delta ratio
(FR) ratio gamma [Economia i organització d'empreses]
(CA) ràtio gamma f
(ES) ratio gamma
(EN) gamma ratio
(FR) rationalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) racionalització f
(ES) racionalización
(EN) rationalisation; streamlining
(FR) rationalisé [Física]
(CA) racionalitzat -ada adj
(ES) racionalizado
(EN) rationalised; rationalized
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) rationaliser [Matemàtiques i estadística]
(CA) racionalitzar v tr
(ES) racionalizar
(EN) rationalize, to
(FR) rationalité [Economia i organització d'empreses]
(CA) racionalitat f
(ES) racionalidad
(EN) rationality
(FR) rationalité limitée [Economia i organització d'empreses]
(CA) racionalitat limitada f
(ES) racionalidad limitada
(EN) limited rationality
(FR) rationalité procédure [Economia i organització d'empreses]
(CA) racionalitat procedimental f
(ES) racionalidad procedimental
(EN) procedural rationality
(FR) rationalité substantielle [Economia i organització d'empreses]
(CA) racionalitat substancial f; racionalitat substantiva
(ES) racionalidad sustantiva
(EN) sustantive rationality
(FR) rationnel [Matemàtiques i estadística]
(CA) racional adj
(ES) racional
(EN) rational
(FR) rationnement [Economia i organització d'empreses]
(CA) racionament m
(ES) racionamiento
(EN) rationing
(FR) rattrapage [Energies]
sin. installation après coup
(CA) retroinstal·lació f
(ES) modificación retroactiva; retroinstalación
(EN) retrofit; retrofitting
Incorporació de sistemes de captació solar en un edifici ja construït.