Llistat alfabètic

S'han trobat 2962 resultats.

(EN) S [Energies]
sin. siemens
(CA) S m; siemens
(ES) S; siemens
(FR) S; siemens
Unitat de conductància i d'admitància en el SI.
(EN) s - stransition [Enginyeria química]
(CA) transició s - s f
(ES) transición s - s
(EN) S band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda S f
(ES) banda S
(EN) S channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de tipus S m
(ES) canal de tipo S
(EN) S curve [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) corba S f
(ES) curva S
(EN) S-curve [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) corba en S f
(ES) curva en S
(EN) S-HTTP [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. secure HTTP
(CA) HTTP segur; S-HTTP m
(ES) HTTP seguro
(EN) S-twisted yarn [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil de torsió S m
(ES) hilo con torsión S
(FR) fil à torsion S
(DE) S-Draht-Garn
Fil amb torsió a l'esquerra perquè les espires tenen la direcció del traç central de la lletra S.
(EN) S-video [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) senyal super-VHS m
(ES) señal S-vídeo
(EN) S/N [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. signal-to-noise ratio; SNR [sigla]
(CA) relació senyal-soroll f; S/N; SNR [sigla]
(ES) relación señal-ruido; S/N; SNR [sigla]
(EN) saccade [Ciències de la visió]
sin. saccadic movement
(CA) moviment sacàdic m
(ES) movimiento sacádico
(FR) saccade
(IT) movimento saccadico
(EN) saccadic movement [Ciències de la visió]
sin. saccade
(CA) moviment sacàdic m
(ES) movimiento sacádico
(FR) saccade
(IT) movimento saccadico
(EN) sackcloth [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. sacking
(CA) xarpellera f
(ES) arpillera
(EN) sacking [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. sackcloth
(CA) xarpellera f
(ES) arpillera
(EN) sacrificial acceptor [Enginyeria química]
(CA) acceptor de sacrifici m
(ES) aceptor de sacrificio
(EN) sacrificial donor [Enginyeria química]
(CA) donador de sacrifici m
(ES) donador de sacrificio
(EN) saddle point [Matemàtiques i estadística]
(CA) punt de sella m
(ES) punto de ensilladura
(FR) point de selle
(EN) safe operating area [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. SOA [sigla]
(CA) àrea de funcionament segur f; SOA [sigla]
(ES) área de funcionamiento seguro; SOA [sigla]
(EN) safeguard clause [Economia i organització d'empreses]
sin. escape clause; projective clause
(CA) clàusula de salvaguarda f
(ES) cláusula de salvaguarda
(FR) clause de sauvegarde
(EN) safety [Enginyeria industrial]
(CA) seguretat f
(ES) seguridad
(DE) Personensicherheit
Nota: En anglès, "safety" es refereix a la seguretat de les persones i "security" a la seguretat de la propietat.