Llistat alfabètic

S'han trobat 1172 resultats.

(FR) satisfactin professionnelle [Economia i organització d'empreses]
(CA) satisfacció en el lloc de treball f
(ES) satisfacción en el puesto de trabajo
(EN) job satisfaction
(FR) satisfaction du consommateur [Economia i organització d'empreses]
(CA) satisfacció de l'usuari; satisfacció del consumidor f
(ES) satisfacción del consumidor; satisfacción del usuario
(EN) customer satisfaction
(FR) saturation [Ciències de la Terra]
(CA) saturació f
(ES) saturación
(EN) saturation
(FR) saturation [Ciències de la Terra]
(CA) saturació f
(ES) saturación
(EN) saturation
Estat de l'aire humit amb una proporció de mescla del vapor d'aigua tal que poden coexistir en equilibri l'aire humit i una fase condensada de l'aigua sòlida o líquida a la mateixa pressió i temperatura, amb una superfície de separació plana entre les dues fases.
(FR) saturation [Energies]
(CA) saturació f
(ES) saturación
(EN) saturation
Estat de conducció d'un dispositiu electrònic que es caracteritza pel fet que la caiguda de tensió és petita i quasi constant, independentment del corrent, el qual ha de ser limitat pel circuit exterior.
(FR) saturation [Física]
(CA) saturació n f
(ES) saturación
(EN) saturation
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) saturation de l'énergie de liaison [Física]
sin. saturation de la force nucléaire
(CA) saturació de l'energia d'enllaç; saturació de la força nuclear n f
(ES) saturación de la energía de enlace; saturación de la fuerza nuclear
(EN) nuclear force saturation; saturation of binding energy
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) saturation de la densité [Física]
(CA) saturació de la densitat n f
(ES) saturación de la densidad
(EN) saturation of density
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) saturation de la force nucléaire [Física]
sin. saturation de l'énergie de liaison
(CA) saturació de l'energia d'enllaç; saturació de la força nuclear n f
(ES) saturación de la energía de enlace; saturación de la fuerza nuclear
(EN) nuclear force saturation; saturation of binding energy
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) saturation en bases [Ciències de la Terra]
(CA) saturació de bases f
(ES) saturación de bases
(EN) base saturation
(FR) Saturne [Física]
(CA) Saturn n m
(ES) Saturno
(EN) Saturn
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) saut [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) salt m
(ES) salto
(EN) jump
Pas d'un punt d'un programa a un altre, variant l'ordre seqüencial d'execució.
(FR) saut thermique [Energies]
(CA) salt tèrmic m
(ES) salto térmico
(EN) thermal difference
Diferència de temperatura que hi ha entre l'entrada i la sortida d'un sistema de captació solar, entre una cara i l'altra d'un tancament, etc.
(FR) saute du vent [Ciències de la Terra]
(CA) contrast m
(ES) contraste; salto de viento
(EN) wind shift
Variació sobtada de la direcció del vent.
(FR) savart [Física]
(CA) savart n m
(ES) savart
(EN) savart
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) saveur [Física]
(CA) sabor n m
(ES) sabor
(EN) flavor; flavour
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) savoir-faire [Economia i organització d'empreses]
(CA) coneixement tècnic especialitzat; know-how; saber fer m
(ES) conocimiento técnico especializado; know-how; saber hacer
(EN) know-how
(FR) Sc [Ciències de la Terra]
sin. stratocumulus
(CA) estratocúmul; Sc; stratocumulus m
(ES) Sc; stratocumulus
(EN) Sc; stratocumulus
Núvol baix que constitueix un banc de núvols blanc o gris format per elements en forma de còdols d'un diàmetre aparent superior a 5°.
(FR) scalaire [Matemàtiques i estadística]
(CA) escalar m
(ES) escalar
(EN) scalar
(FR) scalaire [Física]
sin. grandeur scalaire
(CA) escalar; magnitud escalar n f
(ES) escalar; magnitud escalar
(EN) scalar; scalar quantity