Llistat alfabètic

S'han trobat 1172 resultats.

(FR) scalaire de courbure [Física]
sin. scalaire de Ricci
(CA) escalar de curvatura n m; escalar de Ricci
(ES) escalar de curvatura; escalar de Ricci
(EN) Ricci scalar; scalar curvature
(FR) scalaire de Ricci [Física]
sin. scalaire de courbure
(CA) escalar de curvatura n m; escalar de Ricci
(ES) escalar de curvatura; escalar de Ricci
(EN) Ricci scalar; scalar curvature
(FR) scalène [Matemàtiques i estadística]
(CA) escalè -ena adj
(ES) escaleno
(EN) scalene
(FR) scannage [Geomàtica]
sin. numérisation; numérisation par balayage f; scannérisation
(CA) escaneig m
(ES) barrido m; escaneado; escaneo
(EN) automated digitizing; raster scan digitizing; raster scanning; scan digitizing; scanning
(IT) scansione
Digitalització automàtica, mitjançant un escàner, d'informació presentada en forma analògica (text o imatges).
(FR) scannage conique m [Geomàtica]
sin.  balayage conique
(CA) escaneig cònic m
(ES) barrido cónico; escaneado cónico m; escáneo cónico
(EN) conceptual E-R model; conical scanning
(IT) scansione conica
Escaneig efectuat per un radar amb la mira obliqua per la part de davant l'antena del qual oscil·la al voltant de l'eix vertical durant el desplaçament de la plataforma d'observació, i que només enregistra el semicercle anterior a l'escaneig.
(FR) scanner [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. balayer
(CA) escanejar v tr
(ES) escanear
(EN) scan, to
(FR) scannérisation [Geomàtica]
sin. numérisation; numérisation par balayage f; scannage
(CA) escaneig m
(ES) barrido m; escaneado; escaneo
(EN) automated digitizing; raster scan digitizing; raster scanning; scan digitizing; scanning
(IT) scansione
Digitalització automàtica, mitjançant un escàner, d'informació presentada en forma analògica (text o imatges).
(FR) scanneur [Geomàtica]
sin. analyseur à balayage; radiomètre à balayage m
(CA) radiòmetre d'escombratge m
(ES) escáner m; radiómetro de barrido
(EN) scanner; scanning radiometer
(IT) radiometro a scansione
Radiòmetre proveït d'un dispositiu que realitza una exploració seqüencial del domini observat a fi d'obtenir-ne una imatge.
(FR) scanneur [Geomàtica]
sin. numériseur; numériseur à balayage m
(CA) escàner m
(ES) barredor óptico; escáner m
(EN) digital scanner; scanner; scanning digitizer
(IT) scanner; digimetro a scansione
Digitalitzador dotat de sensors sensibles a la llum, el qual permet escombrar, gràcies al seu sistema òptic, la superfície d'un document punt per punt tot convertint les dades en dades numèriques que l'ordinador pot aprofitar.
(FR) scénarios [Economia i organització d'empreses]
(CA) escenaris m pl
(ES) escenarios
(EN) scenarios
(FR) scène [Enginyeria industrial]
(CA) escena f
(ES) escena
(EN) scene
Espai delimitat que inclou l'objecte o els objectes que es volen representar en forma d'imatge situats en el seu entorn real.
(FR) scène f [Geomàtica]
(CA) escena f
(ES) escena f
(EN) scene
(IT) scena
Domini observat els límits del qual deriven de les condicions d'observació en un moment determinat.
(FR) schéma pour partager des secrets [Matemàtiques i estadística]
(CA) esquema per compartir secrets m
(ES) esquema para compartir secretos
(EN) secret sharing scheme
(FR) schiste [Ciències de la Terra]
(CA) esquist m
(ES) esquisto
(EN) schist
(FR) schistosité [Ciències de la Terra]
(CA) esquistositat f
(ES) esquistosidad
(EN) schistosity
(FR) science des matériaux [Física]
sin. génie des matériaux
(CA) ciència de materials n f; ciència dels materials; enginyeria de materials
(ES) ciencia de materiales; ingeniería de materiales
(EN) materials engineering; materials science
Disciplina que estudia les propietats de materials i compostos i les seves possibles aplicacions tecnològiques, juntament amb les tècniques per a produir-ne de nous amb l'objectiu d'aconseguir alguna propietat concreta.
(FR) science du sol [Ciències de la Terra]
(CA) ciència del sòl; edafologia f
(ES) edafología
(EN) soil science
Part de la pedologia que estudia el sòl com a sosteniment del món vegetal, és a dir, la seva fertilitat i la seva economia hídrica com a factors de creixement de les plantes.
(FR) scientométrie [Economia i organització d'empreses]
(CA) cienciometria f
(ES) cienciometría
(EN) scientometrics
Conjunt d'estudis sobre la naturalesa i el curs d'una disciplina científica a través del recompte i l'anàlisi dels diversos vessants de la comunicació escrita. A través de tècniques com ara les cocitacions o la coocurrència, s'intenta detectar l'aparició de nous camps, noves tecnologies o grups de tecnologies.
(FR) scintillateur [Física]
(CA) centellejador; escintil·lador n m
(ES) centellador; escintilador
(EN) scintillator
(FR) scintillation [Física]
(CA) centelleo; escintil·lació n f
(ES) escintilación
(EN) scintillation