Llistat alfabètic

S'han trobat 1881 resultats.

(CA) tangencialment adv [Matemàtiques i estadística]
(ES) tangencialmente
(EN) tangentially
(FR) tangentiellement
(CA) tangent adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) tangente
(EN) tangent
(FR) tangente
(CA) tangent f [Matemàtiques i estadística]
(ES) tangente
(EN) tangent
(FR) tangente
(CA) tangent d'inflexió f [Matemàtiques i estadística]
(ES) tangente de inflexión
(EN) inflection tangent
(FR) tangente d'inflexion; tangente de rebroussement
(CA) tangent de pèrdues f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) tangente de pérdidas
(EN) loss tangent
(CA) tangent hiperbòlica f [Matemàtiques i estadística]
(ES) tangente hiperbólica
(EN) hyperbolic tangent
(FR) tangente hyperbolique
(CA) tangentoide f [Matemàtiques i estadística]
(ES) tangentoide
(FR) tangentoïde
(CA) taní m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) tanino
(CA) tant per cent m [Matemàtiques i estadística]
sin. percentatge
(ES) porcentaje; tanto por cien
(EN) percentage
(FR) pourcentage; tant pour cent
(CA) tant per mil m [Matemàtiques i estadística]
(ES) tanto por mil
(EN) permillage
(FR) tant pour mille
(CA) tant per u m [Matemàtiques i estadística]
(ES) tanto por uno
(FR) tant pour un
(CA) tap m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bonó
(ES) buzón; tapón
(CA) tapa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tapa
(CA) tapa de registre f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tapa de registro
(EN) manhole cover
(CA) tapajunts m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. guarnit
(ES) tapajuntas
(CA) tapaporus m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tapaporos
Producte que s'aplica sobre la superfície d'un material porós per tapar-ne els porus abans d'aplicar-hi un vernís, una pintura o un esmalt.
(CA) tapar v tr [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) tapar
(EN) blank, to
(CA) tapàs [Ciències de la Terra]
sin. crosta calcària f
(ES) caliche; costra caliza
(EN) calcareous crust
(FR) croûte calcaire
(CA) tapeta f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tapeta
(CA) tàpia f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) tapia