Llistat alfabètic

S'han trobat 2033 resultats.

(ES) T coplanar-slotline [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T línia de ranura - línia coplanar f
(EN) slotline-coplanar waveguide tee
(ES) T de plano E [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T de pla E f
(EN) E-plane tee
(ES) T de plano H [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T de pla H f
(EN) H-plane tee
(ES) T de polarización [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T de polarització f
(EN) biasing tee
(ES) T mágica [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T màgica f
(EN) magic tee
(ES) T mágica [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) T màgica f
(EN) magic-tee
Nota La T màgica és un acoblador de guia d'ones que té forma de T.
(ES) T microstrip [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T micropista f
(EN) microstrip tee
(ES) T stripline [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T triplaca f
(EN) stripline tee
(ES) T1 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T1 m
(EN) T1
(ES) Ta [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
sin. tántalo
(CA) Ta; tàntal
(EN) Ta; tantalum
(ES) tabicón [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) paredó m
(ES) tabique [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) envà m
(ES) tabique colgado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) envà penjat m
Tram d'envà que ha perdut el contacte amb el paviment a causa de la deformació progressiva de flexió experimentada pel forjat on recolza.
(ES) tabique de ladrillo hueco [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) envà de maó buit m
(ES) tabique orbitario [Ciències de la visió]
(CA) septe orbitari m
(EN) orbital septum
(LA) septum orbitale
(ES) tabique pluvial [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) envà pluvial m
(ES) tabiquillo conejero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tabiquillo palomero
(CA) envanet de sostremort m
(ES) tabiquillo palomero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tabiquillo conejero
(CA) envanet de sostremort m
(ES) tabla [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) post f
(ES) tabla [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula f
(EN) table
(FR) table