Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) tasa mínima [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa mínima f
(EN) minimum rate
(ES) tasa natural de desocupación [Economia i organització d'empreses]
sin. tasa de paro no aceleradora de la inflación; tasa natural de paro
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(EN) NAIRU; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(FR) taux naturel de chômage
(ES) tasa natural de paro [Economia i organització d'empreses]
sin. tasa de paro no aceleradora de la inflación; tasa natural de desocupación
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(EN) NAIRU; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(FR) taux naturel de chômage
(ES) tasa por permisos [Economia i organització d'empreses]
sin. licencia ambiental
(CA) llicència ambiental f; taxa per permisos
(EN) environment licence
(FR) licence environnementale
(ES) tasa por servicios prestados [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa per serveis prestats f
(EN) rate for services rendered
(FR) taxe sur les services
(ES) tasa sostenida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa sostinguda f
(EN) sustainable rate
(ES) tasador [Economia i organització d'empreses]
sin. perito
(CA) perit -a; taxador -a m i f
(EN) loss adjuster
(FR) commissaire priseur
(ES) tauberiano [Matemàtiques i estadística]
(CA) tauberià -ana adj
(EN) Tauberian
(FR) taubérien
(ES) tautología [Matemàtiques i estadística]
(CA) tautologia f
(EN) tautology
(FR) tautologie
(ES) tautológico [Matemàtiques i estadística]
(CA) tautològic -a adj
(EN) tautological
(ES) taxidermia [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taxidèrmia f
Mètode de reforç d'elements estructurals, com ara murs, bigues de fusta, etc., que consisteix a perforar el material i introduir-hi barres per tal de formar un entramat amb elles capaç d'augmentar la resistència mecànica, sense modificar la forma i passant pràcticament inadvertit.
(ES) taxón [Ciències de la Terra]
(CA) tàxon m
(EN) taxon
(FR) taxon
(ES) taxonomía [Matemàtiques i estadística]
(CA) taxonomia f
(EN) taxonomy
(FR) taxonomie
(ES) taxonomía del suelo [Ciències de la Terra]
(CA) taxonomia del sòl f
(EN) soil taxonomy
(FR) taxonomie du sol
(ES) taylorismo [Economia i organització d'empreses]
(CA) taylorisme m
(EN) Taylorism
(FR) taylorisme
(ES) taza [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. cubeta
(CA) cubeta; tassa f
(ES) TBA [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. triplete curvador acromático
(CA) TBA; triplet corbador acromàtic m
(EN) TBA; triple bend achromat
(ES) TBM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tuneladora
(CA) TBM [sigla]; tuneladora f
(EN) mole; TBM [sigla]; tunnel boring machine
(ES) TC [sigla] [Enginyeria química]
sin. transferencia de carga
(CA) TC [sigla]; transferència de càrrega f
(EN) charge transfer; CT [sigla]
(ES) TCAP [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) TCAP m
(EN) TCAP