Llistat alfabètic

S'han trobat 2002 resultats.

(ES) tasa de paro [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'atur f
(EN) unemployment rate
(FR) taux de chômage
(ES) tasa de paro no aceleradora de la inflación [Economia i organització d'empreses]
sin. tasa natural de desocupación; tasa natural de paro
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(EN) NAIRU; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(FR) taux naturel de chômage
(ES) tasa de ráfaga en exceso [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa d'informació en excés m
(EN) excess burst rate
(ES) tasa de salida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa de sortida f
(EN) output rate
(ES) tasa de transporte de sedimentos [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taxa de transport de sediments f
(EN) sediment transport rate
(ES) tasa ecológica [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecotasa
(CA) ecotaxa f; taxa ecològica
(ES) tasa equitativa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. TE [sigla]
(CA) taxa equitativa f; TE [sigla]
(EN) fair rate; FR [sigla]
(ES) tasa interna de rentabilidad [Economia i organització d'empreses]
sin. rentabilidad real; TIR [sigla]
(CA) rendibilitat financera f; rendibilitat real; taxa interna de rendibilitat; TIR [sigla]
(EN) internal rate of return; IRR; real return; real yield
(FR) rentabilité financière
(ES) tasa intrínseca de interés [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa intrínseca d'interès f
(EN) intrinsic interest rate
(FR) taux intrinsèque d'intérêt
(ES) tasa medioambiental de vertido [Economia i organització d'empreses]
(CA) cànon ambiental d'abocament m; taxa ambiental d'abocament
(EN) effluent charge
(FR) redevance sur le déversement des eaux
(ES) tasa mínima [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa mínima f
(EN) minimum rate
(ES) tasa natural de desocupación [Economia i organització d'empreses]
sin. tasa de paro no aceleradora de la inflación; tasa natural de paro
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(EN) NAIRU; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(FR) taux naturel de chômage
(ES) tasa natural de paro [Economia i organització d'empreses]
sin. tasa de paro no aceleradora de la inflación; tasa natural de desocupación
(CA) NAIRU [sigla]; taxa d'atur no acceleradora de la inflació; taxa natural d'atur f; taxa natural de desocupació
(EN) NAIRU; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of unemployment
(FR) taux naturel de chômage
(ES) tasa por permisos [Economia i organització d'empreses]
sin. licencia ambiental
(CA) llicència ambiental f; taxa per permisos
(EN) environment licence
(FR) licence environnementale
(ES) tasa por servicios prestados [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa per serveis prestats f
(EN) rate for services rendered
(FR) taxe sur les services
(ES) tasa sostenida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa sostinguda f
(EN) sustainable rate
(ES) tasador [Economia i organització d'empreses]
sin. perito
(CA) perit -a; taxador -a m i f
(EN) loss adjuster
(FR) commissaire priseur
(ES) tauberiano [Matemàtiques i estadística]
(CA) tauberià -ana adj
(EN) Tauberian
(FR) taubérien
(ES) tauón [Física]
sin. leptón τ; partícula τ
(CA) leptó τ; partícula τ; tauó n m
(EN) τ lepton; τ particle; tauon
(FR) lepton τ; particule τ; tauon
τ
(ES) tautócrono [Física]
(CA) tautòcron -a adj
(EN) tautochrone
(FR) tautochrone
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149