Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) techo radiante [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sostre radiant m
(ES) teclado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) teclat m
(EN) keyboard
(ES) técnica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tècnica f
(ES) técnica con diferencial [Economia i organització d'empreses]
sin. spreading
(CA) spreading; tècnica amb diferencial f
(EN) spreading
(FR) spreading
(ES) técnica de absorción de resonancia [Enginyeria química]
(CA) tècnica d'absorció de ressonància f
(EN) resonance absorption technique
(ES) técnica de combinación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tècnica de combinació f
(EN) combination technique
(ES) técnica de evaluación y revisión de programas [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. PERT [sigla]
(CA) PERT [sigla]; tècnica d'avaluació i de revisió de programes f
(EN) PERT [sigla]; program evaluation and review technique
(ES) técnica de evaluación y revisión de proyectos [Enginyeria industrial]
sin. PERT [sigla]
(CA) PERT [sigla]; tècnica d'avaluació i revisió de projectes f
(EN) PERT [sigla]; project evaluation and review technique
(DE) Projektbewertungsverfahren; Bewertungs-und Prüfungsverfahren
(ES) técnica de excitación y análisis [Enginyeria química]
(CA) tècnica d'excitació i anàlisi f
(EN) pump-probe technique
(ES) técnica de fluorescencia de resonancia [Enginyeria química]
(CA) tècnica de fluorescència de ressonància f
(EN) resonance fluorescence technique
(ES) técnica de mejora de señal de voz [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tècnica de millora de senyal de veu f
(EN) speech enhancement technique
(ES) técnica de Silver-meal [Economia i organització d'empreses]
(CA) tècnica de Silver-Meal f
(EN) Silver-Meal heuristic
(FR) technique de Silver-Meal
(ES) técnica de subespacio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tècnica de subespai f
(EN) subspace-based method
(ES) técnica del sistema de análisis funcional [Enginyeria industrial]
(CA) FAST [sigla]; tècnica del sistema d'anàlisi funcional f
(EN) FAST [sigla]; funtional analysis system technique
(DE) Verfahren des Leistungsbewertungsystems
(ES) técnica in basket [Economia i organització d'empreses]
(CA) tècnica in basket f
(EN) in-basket method; in-basket technique
(FR) technique de mise en situation
(ES) técnica streaming [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) reproducció en temps real m
(EN) streaming system
(ES) técnicas cualitativas [Economia i organització d'empreses]
(CA) investigació qualitativa f; tècniques qualitatives
(EN) qualitative research
(FR) recherche qualitative
(ES) técnicas cuantitativas [Economia i organització d'empreses]
(CA) investigació quantitativa f; tècniques quantitatives
(EN) quantitative research
(FR) recherche quantitative
(ES) técnicas de muestreo [Economia i organització d'empreses]
(CA) mostreig; tècniques de mostreig f pl
(EN) sampling; sampling procedure; sampling techniques
(FR) techniques d'échantillonnage
(ES) técnicas de representación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tècniques de representació
(EN) drawing techniques