Llistat alfabètic

S'han trobat 2002 resultats.

(ES) TDM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. MDT [sigla]; multiplexado por división de tiempo
(CA) MDT [sigla]; multiplexatge per divisió de temps m
(EN) time division multiplexing
(ES) TDMA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. acceso múltiple por división de tiempo
(CA) accés múltiple per divisió de temps m; TDMA [sigla]
(EN) TDMA [sigla]; time division multiple access
(ES) TDR [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. reflectometría en el dominio del tiempo f
(CA) reflectometria en el domini del temps f; TDR [sigla]
(EN) TDR [sigla]; time-domain reflectometry
(ES) TDT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. televisión digital terrestre
(CA) TDT [sigla]; televisió digital terrestre f
(EN) digital terrestrial television; DTT [sigla]
(ES) TE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. equipo terminal
(CA) equip terminal m; TE [sigla]
(EN) TE [sigla]; terminal equipment
(ES) TE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. tasa equitativa
(CA) taxa equitativa f; TE [sigla]
(EN) fair rate; FR [sigla]
(ES) teatro [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teatre
(EN) theatre
Edifici destinat a la representació d’obres dramàtiques.[Font de la definició: http://dlc.iec.cat/]
(ES) tebi [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tebi
(EN) tebi
Ti (símbol)
(ES) technology push [Economia i organització d'empreses]
(CA) empenta de la tecnologia f; technology push
(EN) technology push
(FR) technology push
(ES) techo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sostre m
(ES) techo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) trespol m
(ES) techo de agua [Energies]
sin. cubierta de agua
(CA) coberta d'aigua f
(EN) collector-radiator-storage; roof pond; skytherm
(FR) toit capteur; toit capteur-radiateur; toiture-bassin
Massa d'aigua disposada a la coberta d'un edifici, que actua com a acumulador de calor i que s'utilitza com a sistema de captació solar per guany indirecte, a l'hivern, i com a sistema de refrigeració per radiació nocturna, a l'estiu.
(ES) techo de nubes [Ciències de la Terra]
(CA) sostre de núvols m
(EN) height of cloud base
(FR) plafond; toit de nuages
Altura a la qual es troba la part més baixa d'un banc de núvols.
(ES) techo de nubes m [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) sostre de núvols m
(EN) height of cloud base
(FR) plafond
Altura a la qual es troba la part més baixa d'un banc de núvols.
(ES) techo radiante [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sostre radiant m
(ES) teclado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) teclat m
(EN) keyboard
(ES) técnica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tècnica f
(ES) técnica con diferencial [Economia i organització d'empreses]
sin. spreading
(CA) spreading; tècnica amb diferencial f
(EN) spreading
(FR) spreading
(ES) técnica de absorción de resonancia [Enginyeria química]
(CA) tècnica d'absorció de ressonància f
(EN) resonance absorption technique
(ES) técnica de combinación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tècnica de combinació f
(EN) combination technique