Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) tecnoestructura [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnoestructura f
(EN) technostructure
(FR) technostructure
(ES) tecnología [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia f
(EN) technology system
(FR) technologie
(ES) tecnología [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tecnologia f
(ES) tecnología aeroespacial [Enginyeria aeronàutica]
(CA) tecnologia aeroespacial
(EN) aerospace technology
(ES) tecnología avanzada de fabricación [Economia i organització d'empreses]
sin. AMT [sigla]
(CA) AMT [sigla]; tecnologia avançada de fabricació f
(EN) advanced manufacturing technology; AMT [sigla]
(FR) technologie avancée de fabrication
(ES) tecnología básica [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia bàsica f
(EN) basic technology
(FR) technologie de base
(ES) tecnología clave [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia clau f
(EN) core technology
(FR) technologie clé
(ES) tecnología de estructuras [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) tecnologia d'estructures
(EN) structural technology
(ES) tecnología de la información [Economia i organització d'empreses]
sin. TI [sigla]
(CA) tecnologia de la informació f; TI [sigla]
(EN) information technology; IT [sigla]
(FR) technologie de l'information
(ES) tecnología de materiales [Enginyeria industrial:Tecnologia dels materials]
(CA) tecnologia de materials
(EN) materials technology
(ES) tecnología de microondas [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia de microones f
(EN) microwaves technology
(ES) tecnología de producción optimizada [Economia i organització d'empreses]
sin. OPT [sigla]
(CA) OPT [sigla]; tecnologia de producció optimitzada f
(EN) OPT [sigla]; optimised production technology
(FR) technologie de production optimisée
(ES) tecnología de silicio sobre aislante [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia de silici sobre aïllant f
(EN) silicon on insulator technology
(ES) tecnología de transacción segura [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. STT [sigla]
(CA) STT [sigla]; tecnologia de transacció segura f
(EN) secure transaction technology; STT [sigla]
(ES) tecnología del medio ambiente [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ingeniería ambiental
(CA) enginyeria ambiental f; tecnologia del medi ambient
(EN) environmental engineering; environmental technology
(ES) tecnología del suelo [Ciències de la Terra]
(CA) tecnologia del sòl f
(EN) soil technology
(FR) technologie du sol
(ES) tecnología EEPROM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia EEPROM f
(EN) EEPROM technology
(ES) tecnología emergente [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia emergent f
(EN) emerging technology
(FR) technologie émergente
(ES) tecnología EPROM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia EPROM f
(EN) EPROM technology
(ES) tecnología genérica [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia genèrica f
(EN) generic technology
(FR) technologie générique