Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) teléfono inteligente [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon intel·ligent m
(EN) intelligent telephone; smartphone
Telèfon mòbil que incorpora funcions d'un ordinador de butxaca com ara l'agenda electrònica, el correu electrònic, l'accés a Internet o el fax.
(ES) teléfono móvil [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon mòbil m
(EN) mobile telephone
(ES) teléfono supletorio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon supletori m
(EN) extension telephone
(ES) teléfono VAD [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon VAD m
(EN) VAD telephone
(ES) telegrafía [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telegrafia f
(EN) telegraphy
(ES) telégrafo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telègraf m
(EN) telegraph
(ES) telégrafo eléctrico [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telègraf elèctric m
(EN) electrical telegraph
(ES) telégrafo sin hilos [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telègraf sense fil m
(EN) wireless telegraph
(ES) telegrama [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telegrama m
(EN) telegram
(ES) teleimpresora [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. teletipo
(CA) teleimpressora f; teletip
(EN) teletype
(ES) teleinformática [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. telemática
(CA) teleinformàtica f; telemàtica
(EN) network computing; telematics
(ES) telelupa [Ciències de la visió]
sin. telemicroscopio
(CA) telelupa f; telemicroscopi
(EN) telemicroscope
(FR) télémicroscope
(ES) telemando [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. mando a distancia
(CA) telecomandament m
(EN) remote control
(ES) telemanipulador [Enginyeria industrial]
(CA) telemanipulador m
(EN) teleoperator
(FR) télémanipulateur
Manipulador amb control en temps real que és dirigit a distància per un operador humà.
(ES) telemarketing [Economia i organització d'empreses]
sin. marketing telefónico
(CA) màrqueting telefònic; telemàrqueting m
(EN) telemarketing
(FR) télémercatique
(ES) telemática [Economia i organització d'empreses]
(CA) telemàtica f
(EN) telematics
(FR) télématique
(ES) telemática [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. teleinformática
(CA) teleinformàtica f; telemàtica
(EN) network computing; telematics
(ES) telemática [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telemàtica f
(EN) telematics
(ES) telemedicina [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telemedicina f
(EN) telemedicine
(ES) telemetría [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telemesura f
(EN) telemetry