Llistat alfabètic

S'han trobat 2016 resultats.

(ES) tabla [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taula f
(EN) table
(FR) table; tableau
Tipus de dades en què els valors són taules (enteses com a tipus abstracte de dades en què cada element és identificat per mitjà d'una combinació única d'una o més claus).
(ES) tabla de conmutación [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de commutació f
(EN) commutation table
(FR) table de commutation
(ES) tabla de contingencia [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de contingència f
(EN) contingency table
(FR) tableau de contingence
(ES) tabla de conversión [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de conversió f
(EN) conversion table
(FR) table de conversion
(ES) tabla de doble entrada [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de doble entrada f
(EN) double-entry table
(FR) table de double entrée
(ES) tabla de ganancias [Economia i organització d'empreses]
(CA) taula de guanys f
(EN) profit table
(FR) tableau des gains
(ES) tabla de intereses [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula d'interessos f
(EN) interest table
(FR) table d'intérêt
(ES) tabla de logaritmos [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de logaritmes f
(EN) table of logarithms
(FR) table de logarithmes
(ES) tabla de mortandad [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de mortalitat f
(EN) mortality table
(FR) table de mortalité
(ES) tabla de nucleidos [Física]
sin. diagrama N-Z
(CA) diagrama N-Z; taula de núclids n f
(EN) chart of nuclides; N-Z graph; table of nuclides
(FR) carte des nucléides; diagramme N-Z
(ES) tabla de números al azar [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de nombres aleatoris f
(EN) random number table
(FR) table de nombres aléatoires
(ES) tabla de verdad [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de veritat f
(EN) truth table
(FR) table de vérité
(ES) tabla de verdad [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taula de veritat f
(EN) truth table
(ES) tabla machihembrada [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) post encadellada f
(ES) tabla selectiva de mortandad [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula selectiva de mortalitat f
(EN) select mortality table
(FR) table de mortalité sélective
(ES) tabla solar [Energies]
(CA) taula solar f
(EN) solar table
(FR) table solar
Llista que recull els valors de l'azimut i l'altura solar per a les 24 hores de cada dia de l'any en una latitud determinada.
(ES) tabla trigonométrica [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula trigonomètrica f
(EN) trigonometric table
(FR) table trigonométrique
(ES) tablas input-output [Economia i organització d'empreses]
(CA) taules input-output f pl
(EN) input-output tables
(FR) tabeaux input-output
(ES) tablero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tauler m
(EN) deck
(ES) tablero aglomerado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tauler aglomerat m