Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) tarima [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tarima f
(ES) tarjeta [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta f
(EN) card
Placa d'un circuit imprès.
(ES) tarjeta de circuito impreso [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) placa de circuit imprès f
(EN) printed circuit board
(ES) tarjeta de crédito [Economia i organització d'empreses]
(CA) targeta de crèdit f
(EN) credit cart
(FR) carte de crédit
(ES) tarjeta de módem [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta de mòdem f
(EN) modem card
(FR) carte modem
(ES) tarjeta de pago [Economia i organització d'empreses]
(CA) targeta de pagament f
(ES) tarjeta de red [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. NIC [sigla]
(CA) NIC [sigla]; targeta de xarxa f
(EN) network interface card; NIC [sigla]
(FR) carte réseau
(ES) tarjeta de sonido [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta de so f
(EN) sound card
(FR) carte son
(ES) TAS [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocidad propia; velocidad verdadera
(CA) TAS [sigla]; velocitat pròpia; velocitat vertadera
(EN) TAS [sigla]; true air speed; true airspeed (TAS)
(FR) vitesse propre
(ES) tasa [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa f
(EN) rate; tas rate
(FR) taux; taxe
(ES) tasa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa f
(EN) rate
(ES) tasa anual equivalente [Economia i organització d'empreses]
sin. TAE [sigla]
(CA) TAE [sigla]; taxa anual equivalent f
(EN) annual percentage rate; APR [sigla]; effective interest rate
(FR) TEG [sigla]
(ES) tasa de actividad [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'activitat f
(EN) activity rate; labour force; participation rate; rate of employment
(FR) taux d'activité
(ES) tasa de asimilación de oxígeno [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taxa d'assimilació d'oxigen f
(EN) oxygen uptake rate
(ES) tasa de bits constante [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CBR [sigla]
(CA) CBR [sigla]; taxa de bits constant f
(EN) CBR [sigla]; constant bit rate
(ES) tasa de bits disponible [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ABR [sigla]
(CA) ABR [sigla]; taxa de bits disponible f
(EN) ABR [sigla]; available bit rate
(ES) tasa de bits no especificada [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. UBR [sigla]
(CA) taxa de bits no especificada f; UBR [sigla]
(EN) UBR [sigla]; unspecified bit rate
(ES) tasa de bits variable [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. VBR [sigla]
(CA) taxa de bits variable f; VBR [sigla]
(EN) variable bit rate; VBR [sigla]
(ES) tasa de cobertura [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa de cobertura f
(EN) cover rate
(FR) taux de couverture
(ES) tasa de código [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa de codi f
(EN) code rate