Llistat alfabètic

S'han trobat 2002 resultats.

(ES) tarifa de comisión [Economia i organització d'empreses]
(CA) comission fee; tarifa de comissió f
(EN) commission fee
(FR) marge d'intermédiaire
(ES) tarifa de tránsito [Economia i organització d'empreses]
(CA) tarifa de trànsit f
(EN) transit tariff
(FR) tarif de transit
(ES) tarifa plana [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tarifa plana f
(EN) flat rate
(FR) tarif forfaitaire
(ES) tarifa reducida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tarifa reduïda f
(EN) reduced rate
(ES) tarificación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tarifació f
(EN) tariffication
(ES) tarificación adicional [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tarifació addicional f
(EN) additional charging
(ES) tarima [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tarima f
(ES) tarjeta [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta f
(EN) card
Placa d'un circuit imprès.
(ES) tarjeta de circuito impreso [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) placa de circuit imprès f
(EN) printed circuit board
(ES) tarjeta de crédito [Economia i organització d'empreses]
(CA) targeta de crèdit f
(EN) credit cart
(FR) carte de crédit
(ES) tarjeta de módem [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta de mòdem f
(EN) modem card
(FR) carte modem
(ES) tarjeta de pago [Economia i organització d'empreses]
(CA) targeta de pagament f
(ES) tarjeta de red [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. NIC [sigla]
(CA) NIC [sigla]; targeta de xarxa f
(EN) network interface card; NIC [sigla]
(FR) carte réseau
(ES) tarjeta de sonido [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) targeta de so f
(EN) sound card
(FR) carte son
(ES) TAS [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. velocidad propia; velocidad verdadera
(CA) TAS [sigla]; velocitat pròpia; velocitat vertadera
(EN) TAS [sigla]; true air speed; true airspeed (TAS)
(FR) vitesse propre
(ES) tasa [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa f
(EN) rate; tas rate
(FR) taux; taxe
(ES) tasa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taxa f
(EN) rate
(ES) tasa anual equivalente [Economia i organització d'empreses]
sin. TAE [sigla]
(CA) TAE [sigla]; taxa anual equivalent f
(EN) annual percentage rate; APR [sigla]; effective interest rate
(FR) TEG [sigla]
(ES) tasa de actividad [Economia i organització d'empreses]
(CA) taxa d'activitat f
(EN) activity rate; labour force; participation rate; rate of employment
(FR) taux d'activité
(ES) tasa de asimilación de oxígeno [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taxa d'assimilació d'oxigen f
(EN) oxygen uptake rate